• Revision as of 20:30, ngày 7 tháng 7 năm 2008 by Admin (Thảo luận | đóng góp)
  /,pɒli'prəʊpi,li:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Polipropilen

  Chuyên ngành

  Oxford

  N.
  Chem. any of various polymers of propylene includingthermoplastic materials used for films, fibres, or mouldingmaterials. Also called POLYPROPENE.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X