• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Giá dẫn đầu===== ::The lead taken by a company in setting a new price level. In a market with ...)
  Hiện nay (20:21, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Đấu thầu==
  ==Đấu thầu==
  =====Giá dẫn đầu=====
  =====Giá dẫn đầu=====
  - 
  ::[[The]] [[lead]] [[taken]] [[by]] [[a]] [[company]] [[in]] [[setting]] [[a]] [[new]] [[price]] [[level]]. [[In]] [[a]] [[market]] [[with]] [[few]] [[sellers]] [[usually]] [[the]] [[market]] [[leader]] [[takes]] [[the]] [[lead]] [[in]] [[establishing]] [[such]] [[a]] [[price]] [[level]]
  ::[[The]] [[lead]] [[taken]] [[by]] [[a]] [[company]] [[in]] [[setting]] [[a]] [[new]] [[price]] [[level]]. [[In]] [[a]] [[market]] [[with]] [[few]] [[sellers]] [[usually]] [[the]] [[market]] [[leader]] [[takes]] [[the]] [[lead]] [[in]] [[establishing]] [[such]] [[a]] [[price]] [[level]]
   +
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  Hiện nay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X