• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Điều chỉnh giá===== ::A provision in a contract for prices of products (usually a piece of equipment [...)
  Hiện nay (20:21, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Đấu thầu==
  ==Đấu thầu==
  =====Điều chỉnh giá=====
  =====Điều chỉnh giá=====
  - 
  ::[[A]] [[provision]] [[in]] [[a]] [[contract]] [[for]] [[prices]] [[of]] [[products]] ([[usually]] [[a]] [[piece]] [[of]] [[equipment]] [[to]] [[be]] [[fabricated]]) [[to]] [[be]] [[increase]] [[or]] [[decrease]] [[during]] [[the]] [[period]] [[of]] [[fabrication]]. [[Generally]], [[the]] [[contracts]] [[incorporate]] [[a]] [[formula]] [[for]] [[such]] [[price]] [[adjustments]]. [[A]] [[c]]
  ::[[A]] [[provision]] [[in]] [[a]] [[contract]] [[for]] [[prices]] [[of]] [[products]] ([[usually]] [[a]] [[piece]] [[of]] [[equipment]] [[to]] [[be]] [[fabricated]]) [[to]] [[be]] [[increase]] [[or]] [[decrease]] [[during]] [[the]] [[period]] [[of]] [[fabrication]]. [[Generally]], [[the]] [[contracts]] [[incorporate]] [[a]] [[formula]] [[for]] [[such]] [[price]] [[adjustments]]. [[A]] [[c]]
   +
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  Hiện nay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X