• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (10:50, ngày 29 tháng 9 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  {{Phiên âm}}
  {{Phiên âm}}
  Dòng 7: Dòng 5:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  ===Tính từ .so sánh===
  +
  ===Tính từ===
  =====Nghiêm nghị, nghiêm túc, đứng đắn, đức hạnh (người)=====
  =====Nghiêm nghị, nghiêm túc, đứng đắn, đức hạnh (người)=====
  =====Câu nệ, cứng nhắc (về bề ngoài, về ứng xử, thái độ)=====
  =====Câu nệ, cứng nhắc (về bề ngoài, về ứng xử, thái độ)=====
   +
   +
  =====Gọn gàng=====
   +
  ===Nội động từ===
  ===Nội động từ===

  Hiện nay

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nghiêm nghị, nghiêm túc, đứng đắn, đức hạnh (người)
  Câu nệ, cứng nhắc (về bề ngoài, về ứng xử, thái độ)
  Gọn gàng

  Nội động từ

  Làm ra vẻ nghiêm nghị, làm ra vẻ đứng đắn
  to prim one's face
  làm vẻ mặt nghiêm nghị
  to prim one's lips
  mím môi ra vẻ nghiêm nghị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X