• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====các chi phí riêng===== =====phí tổn riêng===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/search?affiliate=n...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====các chi phí riêng=====
  +
  =====các chi phí riêng=====
  -
  =====phí tổn riêng=====
  +
  =====phí tổn riêng=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=private%20costs private costs] : National Weather Service
  +
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=private%20costs private costs] : Chlorine Online
  +
  -
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=private%20costs&searchtitlesonly=yes private costs] : bized
  +
  -
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  10:04, ngày 1 tháng 4 năm 2009


  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  các chi phí riêng
  phí tổn riêng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X