• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (13:10, ngày 20 tháng 2 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (bổ xung nghĩa)
   
  Dòng 4: Dòng 4:
  =====Người kiếm, người mua được=====
  =====Người kiếm, người mua được=====
  =====Ma cô, người dắt gái; chủ nhà chứa=====
  =====Ma cô, người dắt gái; chủ nhà chứa=====
   +
  ==Kinh tế==
   +
  =====Bên mời thầu, nhà mời thầu=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  Hiện nay

  /prə´kjuərə/

  Thông dụng

  Danh từ (giống cái .procuress)

  Người kiếm, người mua được
  Ma cô, người dắt gái; chủ nhà chứa

  Kinh tế

  Bên mời thầu, nhà mời thầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X