• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====biên lợi nhuận===== ::net profit margin ::biên lợi nhuận ròng =====tỉ lệ lợi nhuận===== ==...)
  Dòng 15: Dòng 15:
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=profit%20margin profit margin] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=profit%20margin profit margin] : National Weather Service
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=profit%20margin&searchtitlesonly=yes profit margin] : bized
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=profit%20margin&searchtitlesonly=yes profit margin] : bized
   +
  == Chứng khoán==
   +
  ===Giải nghĩa chung===
   +
  =====Biên lợi nhuận=====
   +
  :Đây là tỉ lệ được tính toán bằng cách lấy tổng thu nhập hoặc lãi ròng chia cho doanh thu. Chỉ số này cho biết mỗi đồng doanh thu thu về tạo ra được bao nhiêu đồng thu nhập. Biên lợi nhuận là một chỉ số rất hữu ích khi tiến hành so sánh các công ty trong cùng một ngành. Công ty nào có biên lợi nhuận cao hơn chứng tỏ công ty đó có lãi hơn và kiểm soát chi phí hiệu quả hơn so với đối thủ cạnh tranh của nó.
   +
  ===Nguồn tham khảo===
   +
  * [http://www.saga.vn/dictview.aspx?id=2096 profit margin]: www.saga.vn
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
   +
  [[Category:Từ điển Chứng khoán]]

  03:46, ngày 29 tháng 11 năm 2007

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  biên lợi nhuận
  net profit margin
  biên lợi nhuận ròng
  tỉ lệ lợi nhuận

  Tham khảo chung

  Chứng khoán

  Giải nghĩa chung

  Biên lợi nhuận
  Đây là tỉ lệ được tính toán bằng cách lấy tổng thu nhập hoặc lãi ròng chia cho doanh thu. Chỉ số này cho biết mỗi đồng doanh thu thu về tạo ra được bao nhiêu đồng thu nhập. Biên lợi nhuận là một chỉ số rất hữu ích khi tiến hành so sánh các công ty trong cùng một ngành. Công ty nào có biên lợi nhuận cao hơn chứng tỏ công ty đó có lãi hơn và kiểm soát chi phí hiệu quả hơn so với đối thủ cạnh tranh của nó.

  Nguồn tham khảo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X