• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">prə'mou∫n</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">prə'mou∫n</font>'''/US=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  03:16, ngày 30 tháng 7 năm 2010

  /prə'mou∫n/US

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thăng chức, sự đề bạt; sự cho lên lớp; trường hợp đề bạt, trường hợp thăng chức
  to win (obtain, gain, earn) promotion
  được thăng chức, được thăng cấp
  Sự đẩy mạnh, sự xúc tiến; sự khuyến khích
  to form a society for the promotion of science
  thành lập một hội để đẩy mạnh khoa học
  the promotion of production
  sự đẩy mạnh sản xuất
  Sự đề xướng, sự sáng lập
  Sự tích cực ủng hộ để thông qua, sự vận động để thông qua (một đạo luật)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự quảng cáo (hàng...)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự đẩy mạnh
  sự xúc tiến

  Kinh tế

  đẩy mạnh tiêu thụ (sản phẩm)
  đề bạt
  quảng cáo
  chief promotion
  trưởng phòng quảng cáo
  in-store sales promotion
  quảng cáo tại nơi bán
  joint promotion
  đồng quảng cáo
  joint promotion
  quảng cáo liên kết
  promotion and publicity
  cổ động và quảng cáo
  sales promotion
  sự cổ đông để bán hàng gồm có quảng cáo
  tie-in promotion
  quảng cáo cặp đôi (hai sản phẩm)
  tie-in promotion
  quảng cáo hiệp thương (của nhà chế tạo và người bán lẻ)
  umbrella promotion
  quảng cáo yểm hộ
  sự đẩy mạnh tiêu thụ (sản phẩm)
  sự đề bạt
  sự đề xướng
  sự cổ động
  sales promotion
  sự cổ động bán hàng
  sales promotion
  sự cổ đông để bán hàng gồm có quảng cáo
  sự khuyến mãi
  sự khuyến khích
  sự mở rộng thị trường tiêu thụ
  sự sáng lập
  sự thăng cấp
  promotion by seniority
  sự thăng cấp theo thâm niên (công vụ)
  sự thăng chức
  temporary promotion
  sự thăng chức tạm thời
  sự thành lập (công ty, xí nghiệp)
  sự thúc đẩy
  thăng chức
  consideration in promotion
  căn cứ để thăng chức
  temporary promotion
  sự thăng chức tạm thời
  thành lập (công ty, xí nghiệp)
  xúc tiến thương mại
  promotion expenses
  chi phí xúc tiến thương mại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X