• (Khác biệt giữa các bản)
  (( the Prophet) người sáng lập ra đạo Hồi: Mohammed)
  (( the Prophet) người sáng lập ra đạo Hồi: Mohammed)
  Dòng 14: Dòng 14:
  =====( [[Prophet]]) (tôn giáo) giáo đồ=====
  =====( [[Prophet]]) (tôn giáo) giáo đồ=====
  -
  =====( [[the]] Prophet) người sáng lập ra đạo Hồi: Mohammed=====
  +
  =====( [[the]] [[Prophet]]) người sáng lập ra đạo Hồi: Mohammed=====
  =====( Prophets) ( số nhiều) những sách tiên tri của Kinh Cựu ước=====
  =====( Prophets) ( số nhiều) những sách tiên tri của Kinh Cựu ước=====

  19:52, ngày 25 tháng 12 năm 2007

  /ˈprɒfɪt/

  Thông dụng

  Danh từ (giống cái .prophetess)

  Nhà tiên tri; người đoán trước
  Người chủ trương, người đề xướng (một nguyên lý, một tín ngưỡng..)
  ( Prophet) (tôn giáo) giáo đồ
  ( the Prophet) người sáng lập ra đạo Hồi: Mohammed
  ( Prophets) ( số nhiều) những sách tiên tri của Kinh Cựu ước
  (từ lóng) người mách nước (đánh cá ngựa)
  a prophet of doom
  nhà tiên tri bi quan

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Prophetess, oracle, forecaster, seer, soothsayer,clairvoyant, prognosticator, fortune-teller, augur, diviner,witch, warlock, sibyl, haruspex, vaticinator; (of doom)Cassandra: Statistically, the weather prophets have a fairrecord of accuracy.

  Oxford

  N.

  (fem. prophetess) 1 a teacher or interpreter of thesupposed will of God, esp. any of the Old Testament or Hebrewprophets.
  A a person who foretells events. b a person whoadvocates and speaks innovatively for a cause (a prophet of thenew order).
  (the Prophet) a Muhammad. b Joseph Smith,founder of the Mormons, or one of his successors. c (in pl.)the prophetic writings of the Old Testament.
  Colloq. atipster.
  Prophethood n. prophetism n. prophetship n. [MEf. OF prophete f. L propheta, prophetes f. Gk prophetesspokesman (as PRO-(2), phetes speaker f. phemi speak)]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X