• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 9: Dòng 9:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  =====bàn để đồ lễ=====
  =====bàn để đồ lễ=====
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====N.=====
   
  -
  =====(pl. protheses) 1 Eccl. a the placing of the Eucharisticelements on the credence table. b a credence table. c the partof a church where this stands.=====
   
  - 
  -
  =====Gram. = PROSTHESIS 2.=====
   
  - 
  -
  =====Prothetic adj. [Gk f. protithemi (as PRO-(2), tithemiplace)]=====
   

  09:39, ngày 1 tháng 4 năm 2009

  /´prɔθisis/

  Thông dụng

  Danh từ

  (tôn giáo) bàn để đồ lễ
  (ngôn ngữ học) (như) prosthesis

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bàn để đồ lễ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X