• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ của vùng Yorkshire (Anh))
  n (cs)
  Dòng 11: Dòng 11:
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  -
  =====Biệt hiệu, bút danh=====
  +
  =====Biệt hiệu, bút danh, nghệ danh=====
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==
  Dòng 26: Dòng 26:
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=pseudonym pseudonym] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=pseudonym pseudonym] : National Weather Service
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  10:07, ngày 6 tháng 5 năm 2009

  /´sju:dounim/


  Thông dụng

  Cách viết khác nom de plume

  Danh từ

  Biệt hiệu, bút danh, nghệ danh

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Nom de plume, nom de guerre, alias, pen-name, stage name,incognito: 'George Eliot' was the pseudonym of Mary Ann Evans.

  Oxford

  N.

  A fictitious name, esp. one assumed by an author. [Fpseudonyme f. Gk pseudonymos (as PSEUDO-, -onumos f. onomaname)]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X