• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (03:08, ngày 9 tháng 7 năm 2009) (Sửa) (undo)
  n (1)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">ˌsaɪ kiˈæ trɪk</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">ˌsai'kaiətrist</font>'''/=====
   +
   
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  Hiện nay

  /ˌsai'kaiətrist/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) thầy thuốc về bệnh tâm thần; chuyên gia về tâm thần học

  Chuyên ngành

  Y học

  bác sĩ tâm thần học

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X