• (Khác biệt giữa các bản)
  (pronunciation)
  Hiện nay (20:24, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  <!-- Xin mời bạn hãy tham gia đóng góp -->
  +
  Pronunciation:
  -
  <!-- Tại Tra Từ -->
  +
  \ˈpu̇-lət-sər (family's pron.), ˈpyü-\
  -
  Pronunciation:
  +
  -
  \ˈpu̇-lət-sər (family's pron.), ˈpyü-\
  +
  Click: http://www.merriam-webster.com/cgi-bin/audio.pl?bixpul01.wav=Pulitzer
  Click: http://www.merriam-webster.com/cgi-bin/audio.pl?bixpul01.wav=Pulitzer
  Pulitzer là một giải thưởng của Mỹ, trao cho nhiều lĩnh vực, trong đó quan trọng hơn cả là về báo chí và văn học. Đặc biệt về báo chí, Pulitzer được xem như một trong những giải danh giá nhất.
  Pulitzer là một giải thưởng của Mỹ, trao cho nhiều lĩnh vực, trong đó quan trọng hơn cả là về báo chí và văn học. Đặc biệt về báo chí, Pulitzer được xem như một trong những giải danh giá nhất.

  Hiện nay

  Pronunciation: \ˈpu̇-lət-sər (family's pron.), ˈpyü-\ Click: http://www.merriam-webster.com/cgi-bin/audio.pl?bixpul01.wav=Pulitzer Pulitzer là một giải thưởng của Mỹ, trao cho nhiều lĩnh vực, trong đó quan trọng hơn cả là về báo chí và văn học. Đặc biệt về báo chí, Pulitzer được xem như một trong những giải danh giá nhất.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X