• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Y học== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bác sĩ chuyên khoa phổi===== == Tham khảo chung == *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=pulmono...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  Dòng 8: Dòng 6:
  == Y học==
  == Y học==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====bác sĩ chuyên khoa phổi=====
  +
  =====bác sĩ chuyên khoa phổi=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=pulmonologist pulmonologist] : Corporateinformation
  +
  [[Category:Y học]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Y học]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:25, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  bác sĩ chuyên khoa phổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X