• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Mèo (được dùng bởi trẻ em, dùng cho trẻ em) (như) pussy cat===== =====(y học) bộ phận sinh dục nữ; âm hộ===...)
  (Replacing page with 'Pussy có nghĩa là âm hộ')
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
  Pussy có nghĩa là âm hộ
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  -
   
  +
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  -
  ==Thông dụng==
  +
  -
  ===Danh từ===
  +
  -
   
  +
  -
  =====Mèo (được dùng bởi trẻ em, dùng cho trẻ em) (như) pussy cat=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====(y học) bộ phận sinh dục nữ; âm hộ=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====(thực vật học) đuôi sóc (một kiểu cụm hoa)=====
  +
  -
   
  +
  -
  == Oxford==
  +
  -
  ===N.===
  +
  -
   
  +
  -
  =====(pl. -ies) 1 (also pussy-cat) colloq. a cat.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Coarse sl.the vulva. °Usually considered a taboo use.=====
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +

  16:50, ngày 22 tháng 11 năm 2007

  Pussy có nghĩa là âm hộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X