• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Điện tử & viễn thông== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====nối dây nói===== =====nối liên lạc===== == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=...)
  Dòng 9: Dòng 9:
  =====nối liên lạc=====
  =====nối liên lạc=====
  -
  == Kinh tế ==
  +
  == Chứng khoán ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  == Ttck==
  +
  =====xong xuôi, thành tựu=====
  =====xong xuôi, thành tựu=====
  Dòng 22: Dòng 21:
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=put%20through put through] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=put%20through put through] : National Weather Service
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=put%20through put through] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=put%20through put through] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Điện tử & viễn thông]][[Category:Kinh tế ]][[Category: Ttck]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
  [[Category:Điện tử & viễn thông]] [[Category: Tham khảo chung ]]
   +
  [[Category:Chứng khoán ]]

  09:48, ngày 20 tháng 11 năm 2007

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  nối dây nói
  nối liên lạc

  Chứng khoán

  Nghĩa chuyên ngành

  xong xuôi, thành tựu

  Giải thích VN: Giao dịch mua bán cùng lúc kết thúc (do một nhà buôn bán thực hiện trên một thị trường chứng khoán ). Trong buôn bán hoàn tất (put through sale), một khách hàng bán và một khách hàng mua một khối lượng lớn một loại chứng khoán.

  cho liên lạc (điện thoại) (với)

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X