• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  =====/'''<font color="red">kjudou'mein</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">kjudou'mein</font>'''/=====
  Dòng 7: Dòng 5:
  == Điện lạnh==
  == Điện lạnh==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====đomen Q=====
  +
  =====đomen Q=====
  -
   
  +
  -
  =====miền Q=====
  +
  -
   
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=Q-domain Q-domain] : National Weather Service
  +
  =====miền Q=====
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=Q-domain Q-domain] : Chlorine Online
  +

  07:17, ngày 1 tháng 4 năm 2009


  /kjudou'mein/

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  đomen Q
  miền Q

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X