• (Khác biệt giữa các bản)
  n (nghĩa mới)
  n (nghĩa mới)
  Dòng 8: Dòng 8:
  =====Xảy ra bốn năm một lần, xuất hiện bốn năm một lần=====
  =====Xảy ra bốn năm một lần, xuất hiện bốn năm một lần=====
  [[the]] [[quadrennial]] [[international]] [[football]] [[world]] [[championship]] [[tournament]]
  [[the]] [[quadrennial]] [[international]] [[football]] [[world]] [[championship]] [[tournament]]
   +
  Giải vô địch bóng đá thế giới 4 năm một lần
  Giải vô địch bóng đá thế giới 4 năm một lần

  12:47, ngày 6 tháng 4 năm 2009

  /kwɔ'dreniəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Kéo dài trong bốn năm
  Xảy ra bốn năm một lần, xuất hiện bốn năm một lần

  the quadrennial international football world championship tournament

  Giải vô địch bóng đá thế giới 4 năm một lần


  Chuyên ngành

  Oxford

  Adj.
  Lasting four years.
  Recurring every four years.
  Quadrennially adv. [as QUADRENNIUM]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X