• (Khác biệt giữa các bản)
  (QSPM)
  Hiện nay (19:46, ngày 22 tháng 3 năm 2011) (Sửa) (undo)
  n (sua)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====Ma trận định lượng=====
  +
  =====ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng=====
  [[Category: Kinh tế ]]
  [[Category: Kinh tế ]]

  Hiện nay

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X