• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (09:53, ngày 8 tháng 3 năm 2012) (Sửa) (undo)
  (bổ xung nghĩa)
   
  Dòng 4: Dòng 4:
  =====Phần (phải đóng góp hoặc được chia)=====
  =====Phần (phải đóng góp hoặc được chia)=====
  =====Chỉ tiêu=====
  =====Chỉ tiêu=====
   +
   +
  ===Tính từ===
   +
  =====Đáng được trích dẫn, phù hợp cho trích dẫn=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  Hiện nay

  /´kwoutəbl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phần (phải đóng góp hoặc được chia)
  Chỉ tiêu

  Tính từ

  Đáng được trích dẫn, phù hợp cho trích dẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X