• (Khác biệt giữa các bản)
  (Sự bức xạ, sự phát xạ, sự toả ra (nhiệt, năng lượng..); phóng xạ)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">,reidi'eiʃn</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn --> =====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  09:30, ngày 27 tháng 12 năm 2007

  /,reidi'eiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bức xạ, sự phát xạ, sự toả ra (nhiệt, năng lượng..); phóng xạ
  radiation reaction
  phản ứng bức xạ
  a low/high level of radiation
  mức độ phóng xạ thấp/cao
  Vật được bức xạ (nhất là những hạt phóng xạ)

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  sự phóng ra
  sự phóng tia
  sự tia

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  sự phát tia

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bức xạ
  độ rọi bức xạ
  phát ra
  emitted radiation
  bức xạ phát ra
  type of radiation emitted
  loại bức xạ phát ra
  phóng ra
  sự bức xạ
  sự chiếu xạ
  sự phát quang
  tỏa ra

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sự chiếu xạ

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Emission, emanation, diffusion, dispersal, shedding:Because the night was cloudless, unhindered radiation of theearth's heat rapidly cooled the air.

  Oxford

  N.

  The act or an instance of radiating; the process of beingradiated.
  Physics a the emission of energy as electromagneticwaves or as moving particles. b the energy transmitted in thisway, esp. invisibly.
  (in full radiation therapy) treatment ofcancer and other diseases using radiation, such as X-rays orultraviolet light.
  Radiational adj. radiationally adv. [L radiatio(as RADIATE)]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X