• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (04:17, ngày 25 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  == Toán & tin ==
  == Toán & tin ==
  =====bảng đồ họa=====
  =====bảng đồ họa=====
  Dòng 8: Dòng 4:
  [[Image:Ram-type_turret_lathe.jpg|200px|Máy tiện rơvonve có bàn trượt kép]]
  [[Image:Ram-type_turret_lathe.jpg|200px|Máy tiện rơvonve có bàn trượt kép]]
  =====Máy tiện rơvonve có bàn trượt kép=====
  =====Máy tiện rơvonve có bàn trượt kép=====
  -
  +
  == Kỹ thuật chung ==
   +
  =====bảng Rand=====
  -
  == Kỹ thuật chung ==
  +
  [[Thể_loại:Cơ - Điện tử]]
  -
  =====bảng Rand=====[[Category:Cơ - Điện tử]]
  +

  Hiện nay

  Toán & tin

  bảng đồ họa

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Máy tiện rơvonve có bàn trượt kép

  Kỹ thuật chung

  bảng Rand

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X