• (Khác biệt giữa các bản)
  (thông dụng)
  (thông dụng)
  Dòng 1: Dòng 1:
  [[Recombinant]]
  [[Recombinant]]
  =====Tính từ=====
  =====Tính từ=====
  -
  ===(thuộc) tái tổ hợp;tái kết hợp===
  +
  ====(thuộc) tái tổ hợp;tái kết hợp====
  -
  ===(thuộc) gien tái tổ hợp; gien tái kết hợp===
  +
  ====(thuộc) gien tái tổ hợp; gien tái kết hợp====
  =====Danh từ=====
  =====Danh từ=====
  -
  ===thể/gien tái kết hợp;thể gien tái tổ hợp===
  +
  ====thể/gien tái kết hợp;thể gien tái tổ hợp====

  03:37, ngày 6 tháng 10 năm 2010

  Recombinant

  Tính từ

  (thuộc) tái tổ hợp;tái kết hợp

  (thuộc) gien tái tổ hợp; gien tái kết hợp

  Danh từ

  thể/gien tái kết hợp;thể gien tái tổ hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X