• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (04:28, ngày 9 tháng 9 năm 2011) (Sửa) (undo)
  n (kh vt)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  =====mã tham chiếu=====
  =====mã tham chiếu=====
  ::[[reference]] [[code]] [[translation]] [[table]]
  ::[[reference]] [[code]] [[translation]] [[table]]
  -
  ::bảng dịch mã tham chiếu
  +
  ::bảng dịch mã tham chiếu, ký hiệu viết tắt
  ::[[SRC]] ([[system]]reference [[code]])
  ::[[SRC]] ([[system]]reference [[code]])
  ::mã tham chiếu hệ thống
  ::mã tham chiếu hệ thống

  Hiện nay

  Toán & tin

  mã tham chiếu
  reference code translation table
  bảng dịch mã tham chiếu, ký hiệu viết tắt
  SRC (systemreference code)
  mã tham chiếu hệ thống
  unit reference code (URC)
  mã tham chiếu thiết bị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X