• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa)
  Dòng 65: Dòng 65:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Môi trường===
  === Môi trường===
  =====Sự rò thoát=====
  =====Sự rò thoát=====
  Dòng 78: Dòng 76:
  === Cơ khí & công trình===
  === Cơ khí & công trình===
  -
  =====sự xả (nước)=====
  +
  =====sự xả (nước)=====
  ::[[pre-release]]
  ::[[pre-release]]
  ::sự xả nước (trong hồ để đón lũ)
  ::sự xả nước (trong hồ để đón lũ)
  Dòng 85: Dòng 83:
  === Hóa học & vật liệu===
  === Hóa học & vật liệu===
  =====sự cắt ra=====
  =====sự cắt ra=====
  -
  ===== Tham khảo =====
   
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=release release] : Chlorine Online
   
  === Toán & tin ===
  === Toán & tin ===
  =====hoạt động bằng rơle=====
  =====hoạt động bằng rơle=====
  -
  ===== Tham khảo =====
   
  -
  *[http://semiconductorglossary.com/default.asp?SearchedField=Yes&SearchTerm=release&x=0&y=0 release] : semiconductorglossary
   
  -
  *[http://foldoc.org/?query=release release] : Foldoc
   
  === Vật lý===
  === Vật lý===
  -
  =====cấu khởi động=====
  +
  =====cấu khởi động=====
  -
  =====cấu ngắt=====
  +
  =====cấu ngắt=====
  ::[[instantaneous]] [[release]]
  ::[[instantaneous]] [[release]]
  ::cấu ngắt tức thời
  ::cấu ngắt tức thời
  =====cấu nhả (cửa sập máy ảnh)=====
  =====cấu nhả (cửa sập máy ảnh)=====
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  -
  =====buông=====
  +
  =====buông=====
  =====sự buông ra=====
  =====sự buông ra=====
  === Điện===
  === Điện===
  -
  =====cơ cấu ngắt (mạch)=====
  +
  =====cơ cấu ngắt (mạch)=====
  -
  =====sự cắt đường dây=====
  +
  =====sự cắt đường dây=====
  ''Giải thích VN'': Sự cắt đường dây vào máy trước đó đã được giữ để nối đường dây liên lạc trong hệ thống điện thoại tự động. Sự cắt đường dây liên lạc của máy trong hệ thống điện thoại chuyển mạch tay.
  ''Giải thích VN'': Sự cắt đường dây vào máy trước đó đã được giữ để nối đường dây liên lạc trong hệ thống điện thoại tự động. Sự cắt đường dây liên lạc của máy trong hệ thống điện thoại chuyển mạch tay.
  Dòng 114: Dòng 107:
  =====sự tỏa ra=====
  =====sự tỏa ra=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====bản phát hành=====
  +
  =====bản phát hành=====
  ::[[bug]] [[fix]] [[release]]
  ::[[bug]] [[fix]] [[release]]
  ::bản phát hành sửa lỗi
  ::bản phát hành sửa lỗi
  Dòng 126: Dòng 119:
  ::bản phát hành phần mềm
  ::bản phát hành phần mềm
  -
  =====bộ nhả=====
  +
  =====bộ nhả=====
  -
  =====lượng nước xả (qua tuabin nhà máy thủy điện)=====
  +
  =====lượng nước xả (qua tuabin nhà máy thủy điện)=====
  -
  =====khớp ly hợp=====
  +
  =====khớp ly hợp=====
  -
  =====nhả khớp=====
  +
  =====nhả khớp=====
  ::[[clutch]] [[release]] [[stop]]
  ::[[clutch]] [[release]] [[stop]]
  ::cữ chặn nhả khớp
  ::cữ chặn nhả khớp
  Dòng 151: Dòng 144:
  ::release-bearing [[sleeve]]
  ::release-bearing [[sleeve]]
  ::ống lót cữ nhả khớp
  ::ống lót cữ nhả khớp
  -
  =====nhả=====
  +
  =====nhả=====
  -
  =====giải phóng=====
  +
  =====giải phóng=====
  ''Giải thích VN'': Ví dụ giải phóng tài nguyên hay bộ nhớ sau khi dùng xong.
  ''Giải thích VN'': Ví dụ giải phóng tài nguyên hay bộ nhớ sau khi dùng xong.
  Dòng 181: Dòng 174:
  ::tín hiệu giải phóng phần mềm
  ::tín hiệu giải phóng phần mềm
  -
  =====nới lỏng=====
  +
  =====nới lỏng=====
  ''Giải thích EN'': [[In]] [[micromotion]] [[studies]], [[the]] [[elemental]] [[motion]] [[of]] [[relinquishing]] [[control]] [[of]] [[an]] [[object]].
  ''Giải thích EN'': [[In]] [[micromotion]] [[studies]], [[the]] [[elemental]] [[motion]] [[of]] [[relinquishing]] [[control]] [[of]] [[an]] [[object]].
  Dòng 187: Dòng 180:
  ''Giải thích VN'': Trong nghiên cứu vi chuyển động, một chuyển động thành phần chỉ việc buông lỏng một vật thể.
  ''Giải thích VN'': Trong nghiên cứu vi chuyển động, một chuyển động thành phần chỉ việc buông lỏng một vật thể.
  -
  =====phiên bản=====
  +
  =====phiên bản=====
  ::[[candidate]] [[release]]
  ::[[candidate]] [[release]]
  ::phiên bản ứng cử
  ::phiên bản ứng cử
  Dòng 211: Dòng 204:
  ::phiên bản kiểm tra
  ::phiên bản kiểm tra
  -
  =====sự cách ly=====
  +
  =====sự cách ly=====
  -
  =====sự cắt=====
  +
  =====sự cắt=====
  -
  =====sự chia=====
  +
  =====sự chia=====
  -
  =====sự giải phóng=====
  +
  =====sự giải phóng=====
  ::[[guard]] [[release]]
  ::[[guard]] [[release]]
  ::sự giải phóng canh giữ
  ::sự giải phóng canh giữ
  Dòng 227: Dòng 220:
  ::sự giải phóng thành phần phụ thuộc
  ::sự giải phóng thành phần phụ thuộc
  -
  =====sự lỏng ra=====
  +
  =====sự lỏng ra=====
  -
  =====sự ngắt=====
  +
  =====sự ngắt=====
  ::[[instantaneous]] [[release]]
  ::[[instantaneous]] [[release]]
  ::sự ngắt tức thời
  ::sự ngắt tức thời
  ::no-volt [[release]]
  ::no-volt [[release]]
  ::sự ngắt không điện áp
  ::sự ngắt không điện áp
  -
  =====sự nhả=====
  +
  =====sự nhả=====
  -
  =====sự phát thải=====
  +
  =====sự phát thải=====
  -
  =====sự tách=====
  +
  =====sự tách=====
  ::[[forward]] [[release]]
  ::[[forward]] [[release]]
  ::sự tách trước
  ::sự tách trước
  -
  =====sự thả=====
  +
  =====sự thả=====
  -
  =====sự thải ra=====
  +
  =====sự thải ra=====
  -
  =====sự tháo ra=====
  +
  =====sự tháo ra=====
  -
  =====sự thoát ra=====
  +
  =====sự thoát ra=====
  -
  =====thả ra=====
  +
  =====thả ra=====
  -
  =====tháo=====
  +
  =====tháo=====
  ::[[dump]] (relief, [[release]] by-pass) [[valve]]
  ::[[dump]] (relief, [[release]] by-pass) [[valve]]
  ::van tháo
  ::van tháo
  Dòng 283: Dòng 276:
  ::dụng cụ tháo tấm trang trí
  ::dụng cụ tháo tấm trang trí
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====ấn hành=====
  +
  =====ấn hành=====
  -
  =====ấn xuất bản=====
  +
  =====ấn xuất bản=====
  -
  =====biên lai=====
  +
  =====biên lai=====
  ::[[freight]] [[release]]
  ::[[freight]] [[release]]
  ::biên lai xác nhận đã trả vận phí
  ::biên lai xác nhận đã trả vận phí
  -
  =====biên nhận=====
  +
  =====biên nhận=====
  -
  =====cho bán ra=====
  +
  =====cho bán ra=====
  -
  =====cho lưu hành (một cuốn sách, một tạp chí...)=====
  +
  =====cho lưu hành (một cuốn sách, một tạp chí...)=====
  -
  =====cho phép=====
  +
  =====cho phép=====
  ::[[release]] [[for]] [[shipment]]
  ::[[release]] [[for]] [[shipment]]
  ::sự cho phép
  ::sự cho phép
  ::[[release]] [[for]] [[shipment]]
  ::[[release]] [[for]] [[shipment]]
  ::sự cho phép ra cảng
  ::sự cho phép ra cảng
  -
  =====cho phổ biến=====
  +
  =====cho phổ biến=====
  -
  =====cho qua (của hải quan)=====
  +
  =====cho qua (của hải quan)=====
  ::[[customs]] [[release]]
  ::[[customs]] [[release]]
  ::sự cho qua của hải quan
  ::sự cho qua của hải quan
  -
  =====cho ra=====
  +
  =====cho ra=====
  -
  =====chuyển nhượng=====
  +
  =====chuyển nhượng=====
  -
  =====công bố=====
  +
  =====công bố=====
  -
  =====đưa ra=====
  +
  =====đưa ra=====
  -
  =====đưa ra bán=====
  +
  =====đưa ra bán=====
  -
  =====giải=====
  +
  =====giải=====
  ::[[freight]] [[release]]
  ::[[freight]] [[release]]
  ::giấy giải tỏa hàng
  ::giấy giải tỏa hàng
  Dòng 335: Dòng 328:
  ::[[release]] [[someone]] [[from]] [[a]] [[promise]] (to...)
  ::[[release]] [[someone]] [[from]] [[a]] [[promise]] (to...)
  ::giải ước cho ai
  ::giải ước cho ai
  -
  =====giải phóng=====
  +
  =====giải phóng=====
  ::[[release]] [[of]] [[goods]] [[against]] [[payment]]
  ::[[release]] [[of]] [[goods]] [[against]] [[payment]]
  ::giải phóng hàng khi thanh toán
  ::giải phóng hàng khi thanh toán
  ::[[release]] [[of]] [[goods]] [[against]] [[payment]]
  ::[[release]] [[of]] [[goods]] [[against]] [[payment]]
  ::giải phóng hàng khi thanh toán (tiền hàng)
  ::giải phóng hàng khi thanh toán (tiền hàng)
  -
  =====giải tỏa=====
  +
  =====giải tỏa=====
  ::[[freight]] [[release]]
  ::[[freight]] [[release]]
  ::giấy giải tỏa hàng
  ::giấy giải tỏa hàng
  Dòng 351: Dòng 344:
  ::[[release]] [[of]] [[gold]] ([[for]]export)
  ::[[release]] [[of]] [[gold]] ([[for]]export)
  ::sự giải tỏa kiểm soát xuất khẩu vàng
  ::sự giải tỏa kiểm soát xuất khẩu vàng
  -
  =====giải trừ=====
  +
  =====giải trừ=====
  -
  =====hiệu suất=====
  +
  =====hiệu suất=====
  -
  =====nhượng lại=====
  +
  =====nhượng lại=====
  -
  =====nhượng lại (tài sản...)=====
  +
  =====nhượng lại (tài sản...)=====
  -
  =====nới ra=====
  +
  =====nới ra=====
  -
  =====phát hành=====
  +
  =====phát hành=====
  ::[[release]] [[form]]
  ::[[release]] [[form]]
  ::hình thức được phát hành
  ::hình thức được phát hành
  Dòng 368: Dòng 361:
  ::[[release]] [[note]]
  ::[[release]] [[note]]
  ::giấy chứng phát hành
  ::giấy chứng phát hành
  -
  =====phim ảnh trình chiếu=====
  +
  =====phim ảnh trình chiếu=====
  -
  =====phóng thích=====
  +
  =====phóng thích=====
  -
  =====sự cho đi=====
  +
  =====sự cho đi=====
  -
  =====sự đưa ra bán=====
  +
  =====sự đưa ra bán=====
  -
  =====sự giải thoát=====
  +
  =====sự giải thoát=====
  -
  =====sự giải trừ=====
  +
  =====sự giải trừ=====
  -
  =====sự hủy bỏ=====
  +
  =====sự hủy bỏ=====
  -
  =====sự miễn=====
  +
  =====sự miễn=====
  -
  =====sự mở ra=====
  +
  =====sự mở ra=====
  -
  =====sự nhượng lại (tài sản...)=====
  +
  =====sự nhượng lại (tài sản...)=====
  -
  =====sự phát hành=====
  +
  =====sự phát hành=====
  -
  =====sự phóng thích=====
  +
  =====sự phóng thích=====
  -
  =====sự từ bỏ (quyền lợi...)=====
  +
  =====sự từ bỏ (quyền lợi...)=====
  -
  =====tách ra=====
  +
  =====tách ra=====
  -
  =====thả=====
  +
  =====thả=====
  -
  =====từ bỏ (quyền lợi...)=====
  +
  =====từ bỏ (quyền lợi...)=====
  -
  =====tung ra=====
  +
  =====tung ra=====
  -
  =====xuất bản=====
  +
  =====xuất bản=====
  =====xuất ra=====
  =====xuất ra=====
  -
  ===== Tham khảo =====
  +
  ==Các từ liên quan==
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=release release] : Corporateinformation
  +
  ===Từ đồng nghĩa===
  -
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
  +
  =====noun=====
  -
  =====V.=====
  +
  :[[absolution]] , [[acquittal]] , [[acquittance]] , [[charge]] , [[clemency]] , [[commute]] , [[deliverance]] , [[discharge]] , [[emancipation]] , [[exemption]] , [[exoneration]] , [[floater]] , [[freedom]] , [[freeing]] , [[let-off]] , [[liberation]] , [[liberty]] , [[lifeboat]] , [[lifesaver]] , [[manumission]] , [[relief]] , [[spring]] , [[turnout]] , [[walkout]] , [[announcement]] , [[flash ]]* , [[handout]] , [[issue]] , [[leak]] , [[news]] , [[notice]] , [[offering]] , [[proclamation]] , [[propaganda]] , [[publicity]] , [[story]]
  -
  =====Let go, (set) free, liberate, (set or let or turn) loose,unloose, untie, unchain, unfetter, unshackle, deliver, let out,disenthral, discharge, let off, emancipate, manumit, rescue,save: They kept up a strenuous campaign until all the politicalprisoners were released. 2 issue, publish, make available, putout, pass out, hand out, come out with, circulate, distribute,disseminate; launch, unveil, present: The government refuses torelease information that is considered harmful to its interests.The band's new album will be released tomorrow.=====
  +
  =====verb=====
  -
   
  +
  :[[absolve]] , [[acquit]] , [[bail out]] , [[cast loose]] , [[clear]] , [[commute]] , [[deliver]] , [[discharge]] , [[disengage]] , [[dispense]] , [[drop]] , [[emancipate]] , [[exculpate]] , [[excuse]] , [[exempt]] , [[exonerate]] , [[extricate]] , [[free]] , [[give off]] , [[give out]] , [[go easy on]] , [[issue]] , [[leak]] , [[let off]] , [[let off steam]] , [[let up on]] , [[liberate]] , [[loose]] , [[loosen]] , [[manumit]] , [[open up]] , [[set at large]] , [[set free]] , [[set loose]] , [[spring]] , [[surrender]] , [[take out]] , [[turn loose]] , [[turn out]] , [[unbind]] , [[unchain]] , [[undo]] , [[unfasten]] , [[unfetter]] , [[unleash]] , [[unloose]] , [[unshackle]] , [[untie]] , [[vent]] , [[wipe slate clean]] , [[yield]] , [[give]] , [[give forth]] , [[let out]] , [[send forth]] , [[throw off]] , [[disburden]] , [[disembarrass]] , [[disencumber]] , [[relieve]] , [[shake off]] , [[unburden]] , [[cashier]] , [[terminate]] , [[bail]] , [[disband]] , [[eliminate]] , [[emit]] , [[freedom]] , [[let go]] , [[mitigate]] , [[news]] , [[pardon]] , [[parole]] , [[publication]] , [[publish]] , [[ransom]] , [[relinquish]] , [[remit]] , [[rescue]] , [[story]] , [[trip]] , [[uncork]]
  -
  =====N.=====
  +
  ===Từ trái nghĩa===
  -
   
  +
  =====noun=====
  -
  =====Freeing, releasing, liberating, loosing, unloosing,delivering, emancipating, manumitting, rescuing, saving,freedom, liberation, deliverance, discharge, emancipation,manumission, rescue, remission, salvation: The release of theprisoner is scheduled for noon. It would be a great release tobe rid of housework. 4 press or publicity release, announcement,publicity, notice, story, report: The press office sent out arelease to the media about Randolph's appointment.=====
  +
  :[[check]] , [[collection]] , [[gathering]] , [[hold]]
  -
  === Oxford===
  +
  =====verb=====
  -
  =====V. & n.=====
  +
  :[[collect]] , [[gather]] , [[hold]] , [[keep]] , [[maintain]]
  -
  =====V.tr.=====
  +
  [[Thể_loại:Cơ - Điện tử]][[Thể_loại:Môi trường]]
  -
   
  +
  -
  =====(often foll. by from) set free; liberate,unfasten.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Allow to move from a fixed position.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====A make(information, a recording, etc.) publicly or generallyavailable. b issue (a film etc.) for general exhibition.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Lawa remit (a debt). b surrender (a right). c make over (propertyor money) to another.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====N.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Deliverance or liberation from arestriction, duty, or difficulty.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====A handle or catch thatreleases part of a mechanism.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====A document or item ofinformation made available for publication (press release).=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Aa film or record etc. that is released. b the act or aninstance of releasing or the process of being released in thisway.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Law a the act of releasing (property, money, or a right)to another. b a document effecting this.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Releasable adj.releasee n. (in sense 4 of v.). releaser n. releasor n. (insense 4 of v.). [ME f. OF reles (n.), relesser (v.),relaiss(i)er f. L relaxare: see RELAX]=====[[Category:Cơ - Điện tử]] [[Category:Môi trường]]
  +

  09:41, ngày 30 tháng 1 năm 2009

  /ri'li:s/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giải thoát, sự thoát khỏi (điều lo lắng, sầu muộn, bệnh tật...)
  Sự thả, sự phóng thích
  a release of war prisoners
  sự phóng thích tù binh
  Sự phát hành (cuốn sách, bản tin); sự đưa ra bán (một loại ô tô mới...)
  Giấy biên lai, giấy biên nhận
  (pháp lý) sự nhượng lại; giấy nhượng lại
  (vật lý) sự tách ra, sự nhả ra, sự giải phóng
  energy release
  sự giải phóng năng lượng
  (kỹ thuật) cái ngắt điện
  (kỹ thuật) sự cắt, sự tháo ra
  (quân sự) sự ném, sự thả, sự cắt (bom); sự mở (dù)
  Sự giải ngũ, sự phục viên
  (hoá học) sự bay ra, sự thoát ra (hơi)

  Ngoại động từ

  Làm nhẹ, làm bớt, làm thoát khỏi (đau đớn, sầu muộn, bệnh tật...)
  Tha, thả, phóng thích
  to release a prisoner
  tha một người tù
  Miễn, tha (nợ...), giải thoát
  to release a debt
  miễn cho một món nợ
  to release someone from his promise
  giải ước cho ai
  Phát hành (cuốn phim, bản tin...); đăng (tin); đưa ra bán (một loại ô tô mới...)
  to release a new film
  phát hành một cuốn phim mới
  (pháp lý) nhường, nhượng
  (vật lý) cắt dòng
  (kỹ thuật) nhả khớp, tháo ra, tách ra, cắt mạch
  to release the brake
  nhả phanh
  (quân sự) ném, thả, cắt (bom); mở (dù)
  (quân sự) cho giải ngũ, cho phục viên
  (hoá học) làm bay ra, làm thoát ra (hơi)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Môi trường

  Sự rò thoát
  Bất kỳ việc làm đổ, rò rỉ, bơm, rót, bốc toả, trút đổ, tuôn chảy, tiêm truyền, rò rỉ, lọc, vứt bỏ, hoặc tống khứ hoá chất nguy hại hoặc những chất cực độc vào môi trường.

  Cơ - Điện tử

  Sự nhả, sự ngắt, sự thoát ra, cái ngắt mạch, (v)thả, nhả, tách ra, ngắt

  Cơ khí & công trình

  sự xả (nước)
  pre-release
  sự xả nước (trong hồ để đón lũ)
  release of power production
  sự xả nước để phát điện

  Hóa học & vật liệu

  sự cắt ra

  Toán & tin

  hoạt động bằng rơle

  Vật lý

  cấu khởi động
  cấu ngắt
  instantaneous release
  cấu ngắt tức thời
  cấu nhả (cửa sập máy ảnh)

  Xây dựng

  buông
  sự buông ra

  Điện

  cơ cấu ngắt (mạch)
  sự cắt đường dây

  Giải thích VN: Sự cắt đường dây vào máy trước đó đã được giữ để nối đường dây liên lạc trong hệ thống điện thoại tự động. Sự cắt đường dây liên lạc của máy trong hệ thống điện thoại chuyển mạch tay.

  Điện tử & viễn thông

  sự giải thoát

  Điện lạnh

  sự tỏa ra

  Kỹ thuật chung

  bản phát hành
  bug fix release
  bản phát hành sửa lỗi
  major release
  bản phát hành chính
  PLR (programlibrary release)
  bản phát hành thư viện chương trình
  program library release (PLR)
  bản phát hành thư viện chương trình
  software release
  bản phát hành phần mềm
  bộ nhả
  lượng nước xả (qua tuabin nhà máy thủy điện)
  khớp ly hợp
  nhả khớp
  clutch release stop
  cữ chặn nhả khớp
  clutch release stop
  ổ có cữ nhả khớp
  release bearing
  cữ chặn nhả khớp
  release bearing
  ổ có cữ nhả khớp
  release bearing
  ổ trục nhả khớp
  release catch
  cơ cấu nhả khớp
  release rod
  thanh nhả khớp
  release-bearing hub
  ống bọc cữ nhả khớp
  release-bearing sleeve
  ống lót cữ nhả khớp
  nhả
  giải phóng

  Giải thích VN: Ví dụ giải phóng tài nguyên hay bộ nhớ sau khi dùng xong.

  Early Device Release (EDR)
  giải phóng sớm thiết bị
  effective of release
  hiệu ứng giải phóng
  energy release
  giải phóng năng lượng
  guard release
  sự giải phóng canh giữ
  heat release
  sự giải phóng nhiệt
  ICR (independentcomponent release)
  sự giải phóng thành phần phụ thuộc
  independent component release (ICR)
  sự giải phóng thành phần phụ thuộc
  premature release
  giải phóng sớm
  Release (REL)
  tin báo giải phóng
  Release - Guard Signal (RLG)
  tín hiệu chống phục hồi, chống giải phóng đường thông
  release lever
  sự giải phóng
  Software Release Letter (SRL)
  tín hiệu giải phóng phần mềm
  nới lỏng

  Giải thích EN: In micromotion studies, the elemental motion of relinquishing control of an object.

  Giải thích VN: Trong nghiên cứu vi chuyển động, một chuyển động thành phần chỉ việc buông lỏng một vật thể.

  phiên bản
  candidate release
  phiên bản ứng cử
  general release
  phiên bản chung
  next release
  phiên bản kế tiếp
  preview release
  phiên bản xem trước
  previous release
  phiên bản trước
  release notes
  thông tin về phiên bản
  release number
  số hiệu phiên bản
  release position
  số hiệu phiên bản
  SVR4 (UnixSystem V Release 4)
  hệ điều hành Unix V phiên bản 4
  test release
  phiên bản kiểm tra
  test version, edition, release
  phiên bản kiểm tra
  sự cách ly
  sự cắt
  sự chia
  sự giải phóng
  guard release
  sự giải phóng canh giữ
  heat release
  sự giải phóng nhiệt
  ICR (independentcomponent release)
  sự giải phóng thành phần phụ thuộc
  independent component release (ICR)
  sự giải phóng thành phần phụ thuộc
  sự lỏng ra
  sự ngắt
  instantaneous release
  sự ngắt tức thời
  no-volt release
  sự ngắt không điện áp
  sự nhả
  sự phát thải
  sự tách
  forward release
  sự tách trước
  sự thả
  sự thải ra
  sự tháo ra
  sự thoát ra
  thả ra
  tháo
  dump (relief, release by-pass) valve
  van tháo
  ice cube release
  cái tháo [dỡ] đá lập phương
  ICR (independentcomponent release)
  sự tháo bộ phận phụ thuộc
  independent component release (ICR)
  sự tháo bộ phận phụ thuộc
  mold release agent
  chất tháo khuôn
  mould release agent
  chất tháo khuôn
  mould release agent
  chất trợ tháo khuôn
  mould release agent
  hợp chất tháo dỡ khuôn
  release agent
  chất trợ tháo khuôn
  release from the mould
  sự tháo khuôn
  release of forms
  sự tháo ván khuôn
  release valve
  van tháo nước
  to release the screw
  tháo ốc
  to release the screw
  tháo ốc, vặn lỏng ốc
  trim panel release tool
  dụng cụ tháo tấm trang trí

  Kinh tế

  ấn hành
  ấn xuất bản
  biên lai
  freight release
  biên lai xác nhận đã trả vận phí
  biên nhận
  cho bán ra
  cho lưu hành (một cuốn sách, một tạp chí...)
  cho phép
  release for shipment
  sự cho phép
  release for shipment
  sự cho phép ra cảng
  cho phổ biến
  cho qua (của hải quan)
  customs release
  sự cho qua của hải quan
  cho ra
  chuyển nhượng
  công bố
  đưa ra
  đưa ra bán
  giải
  freight release
  giấy giải tỏa hàng
  release clause
  điều khỏan giải tỏa
  release funds (to...)
  giải ngân
  release funds (to...)
  giải tỏa vốn
  release of bank account
  sự giải tỏa tiền gởi ngân hàng
  release of gold (forexport)
  sự giải tỏa kiểm soát xuất khẩu vàng
  release of goods against payment
  giải phóng hàng khi thanh toán
  release of goods against payment
  giải phóng hàng khi thanh toán (tiền hàng)
  release someone from a promise (to...)
  giải ước cho ai
  giải phóng
  release of goods against payment
  giải phóng hàng khi thanh toán
  release of goods against payment
  giải phóng hàng khi thanh toán (tiền hàng)
  giải tỏa
  freight release
  giấy giải tỏa hàng
  release clause
  điều khỏan giải tỏa
  release funds (to...)
  giải tỏa vốn
  release of bank account
  sự giải tỏa tiền gởi ngân hàng
  release of gold (forexport)
  sự giải tỏa kiểm soát xuất khẩu vàng
  giải trừ
  hiệu suất
  nhượng lại
  nhượng lại (tài sản...)
  nới ra
  phát hành
  release form
  hình thức được phát hành
  release form
  hình thức phát hành
  release note
  giấy chứng phát hành
  phim ảnh trình chiếu
  phóng thích
  sự cho đi
  sự đưa ra bán
  sự giải thoát
  sự giải trừ
  sự hủy bỏ
  sự miễn
  sự mở ra
  sự nhượng lại (tài sản...)
  sự phát hành
  sự phóng thích
  sự từ bỏ (quyền lợi...)
  tách ra
  thả
  từ bỏ (quyền lợi...)
  tung ra
  xuất bản
  xuất ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X