• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm nghĩa)
  Dòng 4: Dòng 4:
  ===Tính từ===
  ===Tính từ===
  -
  =====Thích đáng, thích hợp; xác đáng; có liên quan=====
  +
  =====Thích đáng, thích hợp; xác đáng; có liên quan, hữu quan=====
  ::[[the]] [[relevant]] [[documents]]
  ::[[the]] [[relevant]] [[documents]]
  ::những tài liệu thích hợp (cho vấn đề gì)
  ::những tài liệu thích hợp (cho vấn đề gì)
  ::[[a]] [[highly]] [[relevant]] [[argument]]
  ::[[a]] [[highly]] [[relevant]] [[argument]]
  ::một lý lẽ hết sức thích đáng
  ::một lý lẽ hết sức thích đáng
   +
  ::[[relevant]] [[organizations]]
   +
  ::các cơ quan hữu quan

  19:04, ngày 11 tháng 2 năm 2009

  /´reləvənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thích đáng, thích hợp; xác đáng; có liên quan, hữu quan
  the relevant documents
  những tài liệu thích hợp (cho vấn đề gì)
  a highly relevant argument
  một lý lẽ hết sức thích đáng
  relevant organizations
  các cơ quan hữu quan


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X