• (Khác biệt giữa các bản)
  (Sự nhận xét, sự bình luận; lời phê bình, lời bình luận)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 28: Dòng 28:
  =====Chú ý, để ý; làm chú ý, làm để ý=====
  =====Chú ý, để ý; làm chú ý, làm để ý=====
   +
  ===hình thái từ===
   +
  *V-ed: [[Remarked]]
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==

  18:42, ngày 22 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự để ý, sự chú ý; sự làm cho chú ý, sự làm cho để ý
  worthy of remark
  đáng lưu ý
  Sự nhận xét, sự bình luận; lời phê bình, lời bình luận
  to make (pass) no remark on
  không có ý kiến nhận xét gì về (cái gì)
  to pass a rude remark upon someone
  nhận xét ai một cách thô bạo

  Ngoại động từ

  Nhận xét; bình luận (một vấn đề..)
  Thấy, nhận thấy, trông thấy (bạn..)
  Chú ý, để ý; làm chú ý, làm để ý

  hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chú thích
  diễn giải
  nhận xét
  lời chú ý
  lời nhận xét
  ghi chú

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  phụ chú

  Nguồn khác

  • remark : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Note, notice, observe, perceive, regard, look at, takenotice or note of: His friends remarked his tired andoverworked appearance and suggested that he should take aholiday. 2 comment (on or upon), say, observe, reflect, mention,declare, state, assert: Carrie remarked that she had seen Tedthe night before.

  Oxford

  V. & n.

  V.
  Tr. (often foll. by that + clause) a say by wayof comment. b take notice of; regard with attention.
  Intr.(usu. foll. by on, upon) make a comment.
  N.
  A written orspoken comment; anything said.
  A the act of noticing orobserving (worthy of remark). b the act of commenting (let itpass without remark). [F remarque, remarquer (as RE-, MARK(1))]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X