• (Khác biệt giữa các bản)
  n (cs)
  n (cs)
  Dòng 2: Dòng 2:
  =====(sự) quay trở lại xu hướng cũ, hồi qui=====
  =====(sự) quay trở lại xu hướng cũ, hồi qui=====
   +
  =====(sự, quá trình) phân tích hồi qui=====

  17:00, ngày 1 tháng 3 năm 2010

  Phân tích chứng khoán

  (sự) quay trở lại xu hướng cũ, hồi qui
  (sự, quá trình) phân tích hồi qui

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X