• Revision as of 07:35, ngày 31 tháng 1 năm 2009 by Admin (Thảo luận | đóng góp)
  /´rɔbəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ăn cướp, vụ ăn cướp; sự ăn trộm, vụ ăn trộm
  a highway robbery
  một vụ cướp đường
  Sự bán giá cắt cổ
  dayligh robbery
  sự ăn cướp giữa ban ngày, sự bóc lột trắng trợn


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X