• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển thông dụng)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'s&#230;b&#601;t&#593;:&#658;</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->

  14:25, ngày 30 tháng 5 năm 2008

  /'sæbətɑ:ʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phá hoại (nhất là vì mục đích (công nghiệp), (chính trị))
  acts of sabotage
  những hành động phá hoại

  Ngoại động từ

  Phá ngầm, phá hoại; làm hỏng, phá huỷ
  to sabotage a scheme
  làm hỏng một kế hoạch
  to sabotage a ship
  phá hủy một con tàu

  Hình Thái Từ

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  phá hoại, làm hư

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  làm hư
  phá hoại

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  âm mưu phá hoại
  hành động phá hoại
  sự phá hại ngầm

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Destruction, damage, wrecking, impairment: Enemyinfiltrators were responsible for the sabotage of our radar.
  Subversion, treachery, treason: When the radar was founddamaged, sabotage was suspected.
  V.
  Undermine, subvert, disrupt, spoil, ruin, cripple;damage, incapacitate, disable, destroy, wreck, Colloq Brit throwa spanner in(to) the works, US throw a monkey wrench into themachinery, Slang Brit queer (someone's pitch): Only someone whohad something to lose would have sabotaged our plan forreorganization. The engine had been sabotaged by pouring sandinto the fuel tank.

  Oxford

  N. & v.

  N. deliberate damage to productive capacity, esp. asa political act.
  V.tr.
  Commit sabotage on.
  Destroy,spoil; make useless (sabotaged my plans). [F f. saboter make anoise with sabots, bungle, wilfully destroy: see SABOT]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X