• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 7: Dòng 7:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  =====bãi cát=====
  =====bãi cát=====
  -
  === Oxford===
  +
   
  -
  =====N.=====
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển Oxford]]
  -
  =====A deposit of sand forming a shallow place in the sea or ariver.=====
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +

  03:38, ngày 4 tháng 4 năm 2009

  /´sænd¸bæηk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bãi cát (ở bờ sông, biển)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bãi cát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X