• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">´sændə</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">´sændə</font>'''/=====
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  - 
  =====Người rải cát, người đổ cát=====
  =====Người rải cát, người đổ cát=====
  - 
  =====Người đánh giấy ráp=====
  =====Người đánh giấy ráp=====
  - 
  =====Máy đánh bóng (như) sanding-machine=====
  =====Máy đánh bóng (như) sanding-machine=====
  - 
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====máy phun cát=====
  +
  =====máy phun cát=====
  -
   
  +
  =====máy rải cát (đầu máy)=====
  -
  =====máy rải cát (đầu máy)=====
  +
  =====thiết bị phun cát=====
  -
   
  +
  -
  =====thiết bị phun cát=====
  +
  -
   
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=sander sander] : National Weather Service
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=sander sander] : Corporateinformation
  +
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=sander sander] : Chlorine Online
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  05:51, ngày 22 tháng 6 năm 2009

  /´sændə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người rải cát, người đổ cát
  Người đánh giấy ráp
  Máy đánh bóng (như) sanding-machine

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  máy phun cát
  máy rải cát (đầu máy)
  thiết bị phun cát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X