• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">sæ'tə:nik</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">sæ'tə:nik</font>'''/=====
  - 
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 12: Dòng 6:
  =====(y học) bị nhiễm độc chì=====
  =====(y học) bị nhiễm độc chì=====
  -
  == Oxford==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===Adj.===
  +
  {|align="right"
  -
   
  +
  | __TOC__
   +
  |}
   +
  === Oxford===
   +
  =====Adj.=====
  =====Med. affected with lead-poisoning.=====
  =====Med. affected with lead-poisoning.=====
  =====Saturnism [SATURN2]=====
  =====Saturnism [SATURN2]=====

  02:01, ngày 8 tháng 7 năm 2008

  /sæ'tə:nik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (y học) bị nhiễm độc chì

  Chuyên ngành

  Oxford

  Adj.
  Med. affected with lead-poisoning.
  Saturnism [SATURN2]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X