• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  (/'''<font color="red">'seiα:ns</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">'seiα:ns</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">´seia:ns</font>'''/=====

  08:11, ngày 3 tháng 6 năm 2008

  /´seia:ns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Buổi gọi hồn; cuộc họp trong đó có người tìm cách tiếp xúc với người chết
  Buổi họp; phiên họp (để thảo luận)

  Oxford

  N.

  (also s‚ance) a meeting at which spiritualists attempt tomake contact with the dead. [F s‚ance f. OF seoir f. L sederesit]

  Tham khảo chung

  • seance : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X