• (Khác biệt giữa các bản)
  (Nguồn tham khảo)
  Dòng 24: Dòng 24:
  :Do hoạt động của các ngành thường có tính bất ổn định rất cao nên các ngành này đều có thể mang đến cho nhà đầu tư nào đầu tư đúng hướng cơ hội có những khoản lợi nhuận lớn. Mặc dù vậy, thường thì một ngành phát triển "nóng" trong một năm nào đó sẽ phát triển chậm lại trong năm tiếp theo. Ngành chăm sóc sức khoẻ và các thị trường đang tăng trưởng chỉ là hai trong số các ngành có những bước ngoặt phát triển nổi bật trong những năm gần đây.
  :Do hoạt động của các ngành thường có tính bất ổn định rất cao nên các ngành này đều có thể mang đến cho nhà đầu tư nào đầu tư đúng hướng cơ hội có những khoản lợi nhuận lớn. Mặc dù vậy, thường thì một ngành phát triển "nóng" trong một năm nào đó sẽ phát triển chậm lại trong năm tiếp theo. Ngành chăm sóc sức khoẻ và các thị trường đang tăng trưởng chỉ là hai trong số các ngành có những bước ngoặt phát triển nổi bật trong những năm gần đây.
  -
  ==Nguồn tham khảo==
  +
  ==Nguồn khác==
  :[http://www.saga.vn/dictview.aspx?id=7771 Sector fund]:www.saga.vn
  :[http://www.saga.vn/dictview.aspx?id=7771 Sector fund]:www.saga.vn
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Chứng khoán]][[Category:Nguồn tham khảo]]
  +
  [[Category:Chứng khoán]]
   +
  [[Category:Nguồn khác]]

  15:28, ngày 3 tháng 12 năm 2007

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  quỹ chuyên khu vực
  quỹ chuyên ngành
  quỹ đầu tư theo khu vực chuyên ngành

  Giải thích VN: Quỹ hỗ tương đầu tư chuyên đầu tư vào một ngành.

  Tham khảo chung

  Chứng khoán

  Nghĩa chuyên ngành

  Các quỹ ngành tập trung vào các cổ phiếu của một ngành công nghiệp cụ thể nào đó hoặc một thành phần nào đó của nền kinh tế, như các ngành kỹ thuật, chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ tài chính. Nếu xét về mặt này, các quỹ đã vượt ra khỏi quy tắc sau xa của các quỹ tương hỗ - đó là sự đa dạng hoá. Mặc dù một quỹ ngành thường đa dạng hơn một cổ phiếu đơn lẻ nào đó, trong portfolio của quỹ lại không có gì để bù đắp cho sự suy sụp của ngành đó.
  Do hoạt động của các ngành thường có tính bất ổn định rất cao nên các ngành này đều có thể mang đến cho nhà đầu tư nào đầu tư đúng hướng cơ hội có những khoản lợi nhuận lớn. Mặc dù vậy, thường thì một ngành phát triển "nóng" trong một năm nào đó sẽ phát triển chậm lại trong năm tiếp theo. Ngành chăm sóc sức khoẻ và các thị trường đang tăng trưởng chỉ là hai trong số các ngành có những bước ngoặt phát triển nổi bật trong những năm gần đây.

  Nguồn khác

  Sector fund:www.saga.vn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X