• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Tình, tình cảm (ngược với lý trí); sự đa cảm, tính ủy mị, đa cảm===== ::the [[...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'sentimənt</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  05:06, ngày 6 tháng 7 năm 2008

  /'sentimənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tình, tình cảm (ngược với lý trí); sự đa cảm, tính ủy mị, đa cảm
  the sentiment of pity
  tính thương hại
  animated by noble sentiments
  xuất phát từ những tình cảm cao thượng
  act from rational motives rather than sentiment
  hành động theo những động cơ có lý trí chứ không theo tình cảm
  Tình cảm (do cảm nhận từ bên ngoài)
  a speech full of lofty sentiments
  một bài diễn văn đầy những tình cảm cao quý
  ( số nhiều) quan điểm; ý kiến, cảm nghĩ
  these are my sentiments
  đó là những ý kiến của tôi
  Tính chất truyền cảm (trong (nghệ thuật))
  Cảm tính
  Câu nói chúc tụng xã giao
  Ẩn ý, ngụ ý

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  tình cảm

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cảm nghĩ
  cảm tính
  market sentiment
  cảm tính thị trường
  sentiment indicators
  các chỉ tiêu cảm tính

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Attitude, feeling, sensibility, emotion, susceptibility,tenderness, tender-heartedness, sentimentality, sentimentalism:He wanted to preserve the old village square more out ofsentiment than because it was historically important. 2 Often,sentiments. view, outlook, opinion, position, attitude,judgement, thought, belief, feeling, emotion: His sentimentsregarding apartheid are better left unexpressed.

  Oxford

  N.

  A mental feeling (the sentiment of pity).
  A the sum ofwhat one feels on some subject. b a verbal expression of this.3 the expression of a view or desire esp. as formulated for atoast (concluded his speech with a sentiment).
  An opinion asdistinguished from the words meant to convey it (the sentimentis good though the words are injudicious).
  A view or tendencybased on or coloured with emotion (animated by noblesentiments).
  Such views collectively, esp. as an influence(sentiment unchecked by reason is a bad guide).
  The tendencyto be swayed by feeling rather than by reason.
  A mawkishtenderness. b the display of this.
  An emotional feelingconveyed in literature or art. [ME f. OF sentement f. med.Lsentimentum f. L sentire feel]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X