• (Khác biệt giữa các bản)
  (Removing all content from page)
  n (đã hủy sửa đổi của 222.253.63.38, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  Dòng 8: Dòng 8:
   +
  ==Thông dụng==
   +
  ===Danh từ===
   +
   +
  =====Giới; giống=====
   +
  ::[[everyone]] [[is]] [[welcome]], [[regardless]] [[of]] [[age]] [[or]] [[sex]]
   +
  ::mọi người không phân biệt tuổi tác, nam nữ đều được hoan nghênh
   +
  ::[[differences]] [[of]] [[sex]]
   +
  ::những khác biệt về giới tính
   +
  ::[[what]] [[sex]] [[is]] [[your]] [[dog]]?
   +
  ::con chó của anh là giống gì?
   +
   +
  =====Giới, phái (nam, nữ)=====
   +
  ::[[the]] [[fair]] ([[gentle]], [[softer]], [[weaker]]) [[sex]]
   +
  ::giới phụ nữ
   +
  ::[[the]] [[sterner]] [[sex]]
   +
  ::giới đàn ông
   +
   +
  =====Vấn đề sinh lý, vấn đề dục tính=====
   +
   +
  =====( + with something) sự giao phối, sự giao cấu=====
   +
  ::[[to]] [[have]] [[sex]] ([[with]] [[somebody]])
   +
  ::giao cấu (với ai)
   +
  ::[[sex]] [[organs]]
   +
  ::cơ quan sinh dục
   +
   +
  =====Những hoạt động dẫn đến và bao gồm việc giao hợp; sự hấp dẫn về thể chất lẫn nhau giữa con người=====
   +
  ::[[a]] [[film]] [[with]] [[lots]] [[of]] [[sex]] [[in]] [[it]]
   +
  ::một bộ phim có nhiều cảnh làm tình
   +
  ::[[a]] [[sex]] [[book]]
   +
  ::sách hướng dẫn về tình dục
   +
   +
  =====( định ngữ) thuộc giới tính; có tính chất giới tính=====
   +
  ::[[sex]] [[instinct]]
   +
  ::bản năng giới tính
   +
  ===Ngoại động từ===
   +
   +
  =====(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xác định giới tính của (một sinh vật)=====
   +
   +
  =====( + up) khêu gợi dục tình của (ai)=====
   +
   +
  =====Làm cho thêm hấp dẫn, làm cho thêm thú vị=====
   +
  ::[[to]] [[sex]] [[up]] [[a]] [[story]] [[with]] [[picturesque]] [[details]]
   +
  ::làm cho câu chuyện thêm thú vị bằng một số chi tiết đầy màu sắc
   +
  ::[[to]] [[sex]] [[it]] [[up]]
   +
  ::(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) hôn hít ôm ấp
   +
   +
  == Toán & tin ==
   +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   +
  =====giống, giới=====
   +
   +
  === Nguồn khác ===
   +
  *[http://foldoc.org/?query=sex sex] : Foldoc
   +
   +
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==
   +
  ===N.===
   +
   +
  =====Gender: It is difficult to determine the sex of some ofthe lower animals.=====
   +
   +
  =====Sexual intercourse or relations, coitus,coition, mating, copulation, (sexual) congress or union,intimacy, lovemaking, making love, coupling, Colloq making out,going to bed, shacking up, Slang having it away, Taboo slangscrewing, shafting, shagging, fucking, Chiefly Brit bonking:They feel that there is too much sex and violence on televisionthese days.=====
   +
   +
  == Oxford==
   +
  ===N., adj., & v.===
   +
   +
  =====N.=====
   +
   +
  =====Either of the main divisions (male andfemale) into which living things are placed on the basis oftheir reproductive functions.=====
   +
   +
  =====The fact of belonging to one ofthese.=====
   +
   +
  =====Males or females collectively.=====
   +
   +
  =====Sexual instincts,desires, etc., or their manifestation.=====
   +
   +
  =====Colloq. sexualintercourse.=====
   +
   +
  =====Adj.=====
   +
   +
  =====Of or relating to sex (sex education).2 arising from a difference or consciousness of sex (sexantagonism; sex urge).=====
   +
   +
  =====V.tr.=====
   +
   +
  =====Determine the sex of.=====
   +
   +
  =====(assexed adj.) a having a sexual appetite (highly sexed). b havingsexual characteristics.=====
   +
   +
  =====Sexer n. [ME f. OF sexe or Lsexus]=====
   +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]]
   +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]]

  15:49, ngày 20 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giới; giống
  everyone is welcome, regardless of age or sex
  mọi người không phân biệt tuổi tác, nam nữ đều được hoan nghênh
  differences of sex
  những khác biệt về giới tính
  what sex is your dog?
  con chó của anh là giống gì?
  Giới, phái (nam, nữ)
  the fair (gentle, softer, weaker) sex
  giới phụ nữ
  the sterner sex
  giới đàn ông
  Vấn đề sinh lý, vấn đề dục tính
  ( + with something) sự giao phối, sự giao cấu
  to have sex (with somebody)
  giao cấu (với ai)
  sex organs
  cơ quan sinh dục
  Những hoạt động dẫn đến và bao gồm việc giao hợp; sự hấp dẫn về thể chất lẫn nhau giữa con người
  a film with lots of sex in it
  một bộ phim có nhiều cảnh làm tình
  a sex book
  sách hướng dẫn về tình dục
  ( định ngữ) thuộc giới tính; có tính chất giới tính
  sex instinct
  bản năng giới tính

  Ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xác định giới tính của (một sinh vật)
  ( + up) khêu gợi dục tình của (ai)
  Làm cho thêm hấp dẫn, làm cho thêm thú vị
  to sex up a story with picturesque details
  làm cho câu chuyện thêm thú vị bằng một số chi tiết đầy màu sắc
  to sex it up
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) hôn hít ôm ấp

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  giống, giới

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Gender: It is difficult to determine the sex of some ofthe lower animals.
  Sexual intercourse or relations, coitus,coition, mating, copulation, (sexual) congress or union,intimacy, lovemaking, making love, coupling, Colloq making out,going to bed, shacking up, Slang having it away, Taboo slangscrewing, shafting, shagging, fucking, Chiefly Brit bonking:They feel that there is too much sex and violence on televisionthese days.

  Oxford

  N., adj., & v.

  N.
  Either of the main divisions (male andfemale) into which living things are placed on the basis oftheir reproductive functions.
  The fact of belonging to one ofthese.
  Males or females collectively.
  Sexual instincts,desires, etc., or their manifestation.
  Colloq. sexualintercourse.
  Adj.
  Of or relating to sex (sex education).2 arising from a difference or consciousness of sex (sexantagonism; sex urge).
  V.tr.
  Determine the sex of.
  (assexed adj.) a having a sexual appetite (highly sexed). b havingsexual characteristics.
  Sexer n. [ME f. OF sexe or Lsexus]

  tác giả

  Leandra Lazar, Emery Castle, Kristofer Gonzalez, Shellie Goderich, Retha Arsenault, Penelope Paine, Erik Bradford, Sheryl Nothling, Alena Lindsey, Wilmer Allie, Kiara Pedder, Candelaria Beam, Camille Michelides, Dante Hinojosa, Ruben Mullens, Vernon Brookfield, Moises Ruddell, Lizette Spruson, Nicolas Killeen, Camille Hugh, Jewell Whiteman, Sylvia Hollander, Lonna Ganz, Callie Hurd, Lesley Carrion, Susannah Austral, Kathryn Walton, Tiara Berube, Philipp Colman, Collette Mount, Fern Gaudet, Bailey Fulkerson, Arron Yost, Jorja Sisco, Derrick Jeffery, Linette Comeau, Alberta Seaver, Lon Loveless, Kristeen Tucker, Jackie Bradway, Irvin Randolph, Latrice Aslatt, Syreeta Maske, Michale Addison, Ulrich Lapp, Shayne Mckenzie, Shawnee Deal, Wendy Melendez, German Stauffer, Catherine Kimball, Stephania Riggins, Traci Cavazos, Tanisha Aguilera, Kristen Fuller, Marshall Poling, Gisele Musgrove, Kassie Riddle, Steve Riddell, Agueda Ha, Rico Oliveira, Maritza Moran, Dora Thompson, Shellie Carlin, Hans Figueroa, Jordan Bumgarner, Trista Stuart, Micki Conroy, Gracie Zimmerman, Brook Timmons, Desiree Isbell, Thomas Bragg, Gabriel Maurer, Dillon Hogg, Nelly Pinkney, Claudia Sheldon, Chandra Prosser, Lucy Whelan, Adrienne Huber, Randolph Boudreaux, Domingo Parrish, Jamaal Kaye, Doug Mackay, Lidia Fleck, Spencer Matheny, Darwin Sonnier, Von Person, Ashli Coyne, Admin, dzunglt, Khách, Tiểu Đông Tà, ngoc hung, ho luan ..

  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X