• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển thông dụng)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">shēt</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->

  15:36, ngày 19 tháng 5 năm 2008

  /shēt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khăn trải giừơng, tấm đra trải giường; tấm phủ, chăn
  Lá, tấm, phiến, tờ
  a sheet of iron
  một tấm sắt
  loose sheet
  tờ giấy rời
  Dải, mảng lớn (nước, băng..)
  a sheet of ice
  một dải băng
  (địa lý,địa chất) vỉa
  (hàng hải) dây lèo (để điều chỉnh buồm)
  (thơ ca) buồm
  Dây thừng, xích (để căng buồm)
  to be a sheet in the wind
  (từ lóng) ngà ngà say
  to be three sheets in the wind
  (từ lóng) say bí tỉ, say khướt

  Ngoại động từ

  Đậy, phủ, trùm kín
  Làm thành tấm, kết lại thành tấm, hợp lại thành phiến
  sheeted rain
  mưa như đổ nước

  Nội động từ

  Phủ, đậy, kín
  to sheet over a waggon
  phủ kín một toa xe bằng vải bạt
  the town was sheeted over with snow
  tuyết phủ đầy thành phố
  (hàng hải) giữ buồm bằng dây lèo
  to sheet home
  buộc căng dây lèo buồm

  Hình Thái Từ

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  thép lá (mỏng hơn 5,45mm)

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  dây lèo (thuyền buồm)

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  lá thép

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  tờ giấy
  tờ tính (trong MS Excel)
  trang tính
  active sheet
  trang tính hiện hành
  sheet background
  hậu cảnh trang tính

  Nguồn khác

  • sheet : semiconductorglossary

  Vật lý

  Nghĩa chuyên ngành

  tấm (bản mỏng)

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  tờ (giấy)

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  bản (mỏng)
  tấm (mỏng)
  polystyrene sheet
  tấm mỏng polystyren

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bia
  ký hiệu tay bông
  dải
  lá kim loại
  lớp (nước)
  free sheet of water
  lớp nước tự do
  ice sheet
  lớp (nước) đá
  overflowing sheet of water
  lớp nước tràn (trên đỉnh đập)
  sheet flood
  lớp nước lũ trên mặt
  lớp phủ
  giản đồ
  bản
  màng
  laminated sheet
  màng chất dẻo
  sheet metal waterproofer
  màng chống thấm bằng tôn mỏng
  sheet resistance
  diện trở màng mỏng
  slip sheet membrane
  tấm màng chống thấm
  phiến
  sheet asphalt
  atphan phiến
  phiến mỏng
  phiếu
  checking sheet
  phiếu kiểm tra
  cost sheet
  phiếu định giá
  dispatch sheet
  phiếu điều phái
  dispatch sheet
  phiếu gửi
  file sheet
  phiếu catalo
  file sheet
  phiếu danh mục
  flow sheet
  phiếu quy trình công nghệ
  gaging sheet
  phiếu đo
  inspection sheet
  phiếu kiểm tra
  inspection sheet
  phiếu thử (máy, khí cụ)
  instruction sheet
  phiếu hướng dẫn
  perforated sheet
  phiếu đục lỗ
  process sheet
  phiếu quy trình công nghệ
  route sheet
  phiếu quy trình công nghệ
  sơ đồ
  tấm

  Giải thích EN: A similar broad, thin piece of some other material, such as paper, glass, or metal.

  Giải thích VN: Tấm vật liệu mỏng như giấy, thủy tinh hoặc kim loại.

  tấm tôn
  tầng
  hyperboloid of one sheet (oftwo sheets)
  hipeboloit một tầng (hai tầng)
  interformational sheet
  vỉa xen tầng
  minimum ellipse of a hyperboloid of one sheet
  elip thắt của một hipebolit một tầng
  minimum ellipse of a hyperboloid of one sheet
  elip thắt của một hiperboloit một tầng
  rock sheet
  tầng đá
  sheet flood
  dòng chảy tầng
  sheet flow
  dòng chảy tầng
  sheet of hyperboloid
  tầng của một hipeboloit
  vỉa

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  phiếu
  application & allotment sheet
  phiếu phát hành (đặt mua và phân phối)
  clearing sheet
  phiếu thanh toán bù trừ
  contact sheet
  phiếu gặp
  contact sheet
  phiếu tiếp khách
  cost sheet
  phiếu sản xuất
  coupon sheet
  bản kê lãi phiếu
  distribution sheet of store
  phiếu phân phối vật liệu
  green sheet
  phiếu xanh
  in-tally sheet
  phiếu số điểm
  job cost sheet
  phiếu giá thành công việc
  job cost sheet
  phiếu tính giá thành theo công việc
  order sheet
  phiếu đặt hàng
  stock sheet (stock-sheet)
  phiếu kho
  tally sheet (tally-sheet)
  phiếu kiểm hàng
  time sheet
  phiếu ghi giờ công (để tính lương hàng tuần)
  time sheet
  phiếu chấm công
  time sheet
  phiếu hiện diện
  time sheet
  phiếu kiểm danh
  wage sheet
  phiếu trả lương
  work sheet
  phiếu ghi công tác
  work sheet
  phiếu làm việc
  work sheet
  phiếu liệt kê công tác
  tấm
  tờ (giấy)

  Nguồn khác

  • sheet : Corporateinformation

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Bed-sheet, crib-sheet, fitted sheet, flat sheet, UScontour sheet: How often do you change the sheets on your bed?2 leaf, folio, page: He tore a sheet of paper from thenotebook.
  Pane, panel, plate, slab: The desk has a sheet ofglass on top for protection.
  Lamina, lamination, layer,stratum, veneer, membrane: Plywood is made up of a number ofthin sheets of pressed wood bonded together for strength. 5area, expanse, stretch, layer, film, coat, coating, covering,blanket, cover, surface, skin, veneer: The sheet of ice on theroad made driving hazardous.
  Newspaper, journal, paper,tabloid, gazette, daily, weekly, monthly, Colloq rag: Have yougot a copy of the sheet that published the article about you?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X