• (Khác biệt giữa các bản)
  (Bổ sung từ và nghĩa)
  Dòng 25: Dòng 25:
  =====Áo bluzông (của sĩ quan) (như) shell-jacket=====
  =====Áo bluzông (của sĩ quan) (như) shell-jacket=====
   +
  =====Shell fabric(vải chính)=====
  =====(vật lý); (hoá học) vỏ, lớp (điện tích)=====
  =====(vật lý); (hoá học) vỏ, lớp (điện tích)=====
  Dòng 60: Dòng 61:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  ===Cơ - Điện tử===
  ===Cơ - Điện tử===
  Dòng 67: Dòng 68:
  === Cơ khí & công trình===
  === Cơ khí & công trình===
  -
  =====mũi doa (kỹ thuật khoan)=====
  +
  =====mũi doa (kỹ thuật khoan)=====
  -
  =====vách (nồi hơi)=====
  +
  =====vách (nồi hơi)=====
  ::shell-hardened [[carbon]] [[steel]] [[sheetlike]]
  ::shell-hardened [[carbon]] [[steel]] [[sheetlike]]
  ::vách (nồi hơi) thép cacbon tôi mặt ngoài
  ::vách (nồi hơi) thép cacbon tôi mặt ngoài
  Dòng 79: Dòng 80:
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=shell shell] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=shell shell] : Chlorine Online
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  -
  =====bộ phận bao che=====
  +
  =====bộ phận bao che=====
  -
  =====nổi u=====
  +
  =====nổi u=====
  -
  =====vỏ=====
  +
  =====vỏ=====
  ''Giải thích EN'': [[The]] [[curved]] [[structure]] [[forming]] [[a]] [[dome]] [[or]] [[vaulted]] [[roof]]..
  ''Giải thích EN'': [[The]] [[curved]] [[structure]] [[forming]] [[a]] [[dome]] [[or]] [[vaulted]] [[roof]]..
  Dòng 89: Dòng 90:
  ''Giải thích VN'': Một cấu trúc cong hình thành mái vòm.
  ''Giải thích VN'': Một cấu trúc cong hình thành mái vòm.
  -
  =====vỏ (hộp)=====
  +
  =====vỏ (hộp)=====
  -
  =====vỏ ngoài=====
  +
  =====vỏ ngoài=====
  ''Giải thích EN'': [[1]]. [[the]] [[unfinished]] [[framework]] [[of]] [[a]] [[building]].the [[unfinished]] [[framework]] [[of]] [[a]] [[building]].2. [[a]] [[building]] [[or]] [[structure]] [[without]] [[partitions]].a [[building]] [[or]] [[structure]] [[without]] [[partitions]]..
  ''Giải thích EN'': [[1]]. [[the]] [[unfinished]] [[framework]] [[of]] [[a]] [[building]].the [[unfinished]] [[framework]] [[of]] [[a]] [[building]].2. [[a]] [[building]] [[or]] [[structure]] [[without]] [[partitions]].a [[building]] [[or]] [[structure]] [[without]] [[partitions]]..
  Dòng 97: Dòng 98:
  ''Giải thích VN'': 1. Khung chưa hoàn thiện của một tòa nhà ///2. Một tòa nhà hoặc một cấu trúc không có các vách ngăn bên trong.
  ''Giải thích VN'': 1. Khung chưa hoàn thiện của một tòa nhà ///2. Một tòa nhà hoặc một cấu trúc không có các vách ngăn bên trong.
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====bao=====
  +
  =====bao=====
  -
  =====báo biểu=====
  +
  =====báo biểu=====
  -
  =====bao bọc=====
  +
  =====bao bọc=====
  -
  =====bộ trình báo=====
  +
  =====bộ trình báo=====
  -
  =====cái bao=====
  +
  =====cái bao=====
  -
  =====hòm khuôn=====
  +
  =====hòm khuôn=====
  -
  =====hộp=====
  +
  =====hộp=====
  -
  =====khoang=====
  +
  =====khoang=====
  ::[[shell]] [[clearance]]
  ::[[shell]] [[clearance]]
  ::khoảng cách mũi khoan
  ::khoảng cách mũi khoan
  -
  =====ngăn=====
  +
  =====ngăn=====
  ::[[short]] [[cylindrical]] [[shell]]
  ::[[short]] [[cylindrical]] [[shell]]
  ::vỏ trụ ngắn
  ::vỏ trụ ngắn
  -
  =====đoạn ống=====
  +
  =====đoạn ống=====
  -
  =====lồng=====
  +
  =====lồng=====
  ::[[shell]] [[and]] [[tube]] [[condenser]]
  ::[[shell]] [[and]] [[tube]] [[condenser]]
  ::lồng ống
  ::lồng ống
  Dòng 128: Dòng 129:
  ::shell-and-tube [[liquefier]]
  ::shell-and-tube [[liquefier]]
  ::bình hóa lỏng ống vỏ
  ::bình hóa lỏng ống vỏ
  -
  =====lớp bọc=====
  +
  =====lớp bọc=====
  -
  =====lớp, vỏ=====
  +
  =====lớp, vỏ=====
  -
  =====áo khuôn=====
  +
  =====áo khuôn=====
  ::[[molding]] [[shell]]
  ::[[molding]] [[shell]]
  ::áo khuôn đúc
  ::áo khuôn đúc
  Dòng 141: Dòng 142:
  ::shell-molding [[process]]
  ::shell-molding [[process]]
  ::quá trình đúc dùng áo khuôn (đúc)
  ::quá trình đúc dùng áo khuôn (đúc)
  -
  =====nứt vỏ=====
  +
  =====nứt vỏ=====
  -
  =====ống=====
  +
  =====ống=====
  -
  =====ống lồng=====
  +
  =====ống lồng=====
  ::[[shell]] [[tube]] [[exchanger]]
  ::[[shell]] [[tube]] [[exchanger]]
  ::máy trao đổi kiểu ống lồng
  ::máy trao đổi kiểu ống lồng
  -
  =====ống lót=====
  +
  =====ống lót=====
  -
  =====ống vách=====
  +
  =====ống vách=====
  -
  =====ống xẻ=====
  +
  =====ống xẻ=====
  -
  =====phễu nạp liệu=====
  +
  =====phễu nạp liệu=====
  -
  =====rỗ=====
  +
  =====rỗ=====
  -
  =====thùng=====
  +
  =====thùng=====
  ::[[body]] [[shell]]
  ::[[body]] [[shell]]
  ::thùng xe dạng ống
  ::thùng xe dạng ống
  Dòng 165: Dòng 166:
  ::[[shell]] [[cooler]] [[ice]] [[tank]]
  ::[[shell]] [[cooler]] [[ice]] [[tank]]
  ::thùng làm (nước) đá có bình bay hơi ống vỏ
  ::thùng làm (nước) đá có bình bay hơi ống vỏ
  -
  =====tường=====
  +
  =====tường=====
  ::shell-hardened [[carbon]] [[steel]] [[sheetlike]]
  ::shell-hardened [[carbon]] [[steel]] [[sheetlike]]
  ::tường thép cacbon tôi mặt ngoài
  ::tường thép cacbon tôi mặt ngoài
  -
  =====vành=====
  +
  =====vành=====
  -
  =====vỏ (máy)=====
  +
  =====vỏ (máy)=====
  -
  =====vỏ (thiết bị gia công chất dẻo)=====
  +
  =====vỏ (thiết bị gia công chất dẻo)=====
  ::[[shell]] [[coupling]]
  ::[[shell]] [[coupling]]
  ::sự ghép vỏ (thiết bị gia công chất dẻo)
  ::sự ghép vỏ (thiết bị gia công chất dẻo)
  -
  =====vỏ bao=====
  +
  =====vỏ bao=====
  -
  =====vỏ bọc=====
  +
  =====vỏ bọc=====
  -
  =====vỏ che=====
  +
  =====vỏ che=====
  -
  =====vỏ che (phương pháp che khuôn)=====
  +
  =====vỏ che (phương pháp che khuôn)=====
  -
  =====vỏ lò=====
  +
  =====vỏ lò=====
  -
  =====vỏ ống lót=====
  +
  =====vỏ ống lót=====
  =====vỏ, bao bì=====
  =====vỏ, bao bì=====
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====vẩy=====
  +
  =====vẩy=====
  -
  =====vỏ=====
  +
  =====vỏ=====
  -
  =====vỏ cứng=====
  +
  =====vỏ cứng=====
  =====vỏ sắt=====
  =====vỏ sắt=====
  Dòng 246: Dòng 247:
  =====Shelled adj. shell-less adj.shell-like adj. shellproof adj. (in sense 2a of n.). shellyadj. [OE sc(i)ell f. Gmc: cf. SCALE(1)]=====
  =====Shelled adj. shell-less adj.shell-like adj. shellproof adj. (in sense 2a of n.). shellyadj. [OE sc(i)ell f. Gmc: cf. SCALE(1)]=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Giao thông & vận tải]][[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category:Cơ - Điện tử]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Cơ khí & công trình]]
   +
  [[Thể_loại:Giao thông & vận tải]]
   +
  [[Thể_loại:Hóa học & vật liệu]]
   +
  [[Thể_loại:Xây dựng]]
   +
  [[Thể_loại:Cơ - Điện tử]]

  09:30, ngày 29 tháng 10 năm 2008

  /ʃɛl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vỏ; mai (của trứng, hạt, quả, và một số động vật : tôm, cua, sò hến, rùa..)
  to retire into one's shell
  rút vào vỏ của mình
  empty coconut shells
  dốc hết nước trong vỏ quả dừa ra
  Cấu trúc tạo nên khung hoặc vỏ vững chãi; sườn, hộp
  the metal shell of the aircraft engine
  vỏ bọc bằng kim loại của động cơ máy bay
  the rigid body shell of a car
  khung sườn rắn chắc của cái ô tô
  Vỏ tàu; tường nhà (chưa tô)
  Vẻ bề ngoài
  (quân sự) quả đạn pháo, đạn súng cối; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đạn
  Đốc kiếm
  Áo bluzông (của sĩ quan) (như) shell-jacket
  Shell fabric(vải chính)
  (vật lý); (hoá học) vỏ, lớp (điện tích)
  ion shell
  vỏ ion
  electron shell
  lớp electron
  Nét đại cương (một kế hoạch)
  (thơ ca) đàn lia
  come out of one's shell
  ra khỏi vỏ cái vỏ của mình, chan hoà với mọi người
  to go/retire/withdraw into one's shell
  chui vào cái vỏ của mình

  Ngoại động từ

  Bóc vỏ, lột vỏ (quả đậu, tôm...) (như) shuck
  to shell peas
  bóc vỏ đậu
  Phủ vỏ sò, lát bằng vỏ sò
  Bắn pháo, nã pháo
  to shell the enemy positions
  nã pháo vào các vị trí địch
  to shell off
  tróc ra
  to shell out (something) (for something)
  (thông tục) trả tiền ( (thường) là miễn cưỡng)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Vỏ che, áo khuôn, vách, ống lót ổ trục

  Cơ khí & công trình

  mũi doa (kỹ thuật khoan)
  vách (nồi hơi)
  shell-hardened carbon steel sheetlike
  vách (nồi hơi) thép cacbon tôi mặt ngoài

  Giao thông & vận tải

  vỏ tàu ngoài (đóng tàu)

  Hóa học & vật liệu

  đá vỏ sò
  Tham khảo
  • shell : Chlorine Online

  Xây dựng

  bộ phận bao che
  nổi u
  vỏ

  Giải thích EN: The curved structure forming a dome or vaulted roof..

  Giải thích VN: Một cấu trúc cong hình thành mái vòm.

  vỏ (hộp)
  vỏ ngoài

  Giải thích EN: 1. the unfinished framework of a building.the unfinished framework of a building.2. a building or structure without partitions.a building or structure without partitions..

  Giải thích VN: 1. Khung chưa hoàn thiện của một tòa nhà ///2. Một tòa nhà hoặc một cấu trúc không có các vách ngăn bên trong.

  Kỹ thuật chung

  bao
  báo biểu
  bao bọc
  bộ trình báo
  cái bao
  hòm khuôn
  hộp
  khoang
  shell clearance
  khoảng cách mũi khoan
  ngăn
  short cylindrical shell
  vỏ trụ ngắn
  đoạn ống
  lồng
  shell and tube condenser
  lồng ống
  shell tube exchanger
  máy trao đổi kiểu ống lồng
  shell-and-tube liquefier
  bình hóa lỏng ống chùm
  shell-and-tube liquefier
  bình hóa lỏng ống vỏ
  lớp bọc
  lớp, vỏ
  áo khuôn
  molding shell
  áo khuôn đúc
  moulding shell
  áo khuôn đúc
  shell-hardened carbon steel sheetlike
  áo khuôn cacbon tôi mặt ngoài
  shell-molding process
  quá trình đúc dùng áo khuôn (đúc)
  nứt vỏ
  ống
  ống lồng
  shell tube exchanger
  máy trao đổi kiểu ống lồng
  ống lót
  ống vách
  ống xẻ
  phễu nạp liệu
  rỗ
  thùng
  body shell
  thùng xe dạng ống
  radiator shell
  vỏ bọc bình giảm nhiệt (vỏ thùng nước)
  shell cooler ice tank
  thùng làm (nước) đá có bình bay hơi ống vỏ
  tường
  shell-hardened carbon steel sheetlike
  tường thép cacbon tôi mặt ngoài
  vành
  vỏ (máy)
  vỏ (thiết bị gia công chất dẻo)
  shell coupling
  sự ghép vỏ (thiết bị gia công chất dẻo)
  vỏ bao
  vỏ bọc
  vỏ che
  vỏ che (phương pháp che khuôn)
  vỏ lò
  vỏ ống lót
  vỏ, bao bì

  Kinh tế

  vẩy
  vỏ
  vỏ cứng
  vỏ sắt
  Tham khảo
  • shell : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Cartridge, projectile, shot: We huddled in the foxhole asthe shells whistled overhead.
  Exterior, outside, fa‡ade,framework, frame, chassis, externals, skeleton, hull: After theearthquake, only the shell of the building was left standing.
  V.
  Shuck, husk, peel, hull, excorticate, decorticate:Would you mind shelling the peas while I peel the potatoes?
  Fire on or upon, bombard, barrage, attack, bomb, blitz,cannonade, Slang Brit prang: The enemy shelled our positionrelentlessly.
  Shell out. pay out, give out, disburse, spend,expend, hand over, hand out, Colloq lay out, fork out, dish out,Chiefly US ante up: I had to shell out a month's salary forthat suit.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  A the hard outer case of many marine molluscs(cockle shell). b the esp. hard but fragile outer covering of abird's, reptile's, etc. egg. c the usu. hard outer case of anut-kernel, seed, etc. d the carapace of a tortoise, turtle,etc. e the wing-case or pupa-case of many insects etc.
  A anexplosive projectile or bomb for use in a big gun or mortar. ba hollow metal or paper case used as a container for fireworks,explosives, cartridges, etc. c US a cartridge.
  A meresemblance or outer form without substance.
  Any of severalthings resembling a shell in being an outer case, esp.: a alight racing-boat. b a hollow pastry case. c the metalframework of a vehicle body etc. d the walls of an unfinishedor gutted building, ship, etc. e an inner or roughly-madecoffin. f a building shaped like a conch. g the handguard of asword.
  A group of electrons with almost equal energy in anatom.
  V.
  Tr. remove the shell or pod from.
  Tr. bombard(a town, troops, etc.) with shells.
  Tr. provide or cover witha shell or shells.
  Intr. (usu. foll. by off) (of metal etc.)come off in scales.
  Intr. (of a seed etc.) be released from ashell.
  Pay (money).
  Hand over (a requiredsum). shell-out n.
  The act of shelling out.
  A game ofsnooker etc. played by three or more people. shell-pink adelicate pale pink. shell-shock a nervous breakdown resultingfrom exposure to battle. shell-shocked suffering fromshell-shock. shell-work ornamentation consisting of shellscemented on to wood etc.
  Shelled adj. shell-less adj.shell-like adj. shellproof adj. (in sense 2a of n.). shellyadj. [OE sc(i)ell f. Gmc: cf. SCALE(1)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X