• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Cơ khí & công trình== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====phân nửa bộ lót trục===== == Từ điển Ô tô== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bạc nót 2 nử...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Cơ khí & công trình==
  == Cơ khí & công trình==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====phân nửa bộ lót trục=====
  +
  =====phân nửa bộ lót trục=====
  == Ô tô==
  == Ô tô==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====bạc nót 2 nửa (cốt máy)=====
  +
  =====bạc nót 2 nửa (cốt máy)=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=shell%20bearing shell bearing] : National Weather Service
  +
  [[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Ô tô]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=shell%20bearing shell bearing] : Chlorine Online
  +
  -
  [[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Ô tô]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  10:04, ngày 1 tháng 4 năm 2009


  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  phân nửa bộ lót trục

  Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  bạc nót 2 nửa (cốt máy)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X