• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Tàu, tàu thủy===== ::Tàu chuyên dùng bắt tôm ::o take ship =====Xuống tà...)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  /ʃip/
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  06:35, ngày 26 tháng 11 năm 2007

  /ʃip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tàu, tàu thủy
  Tàu chuyên dùng bắt tôm
  o take ship
  Xuống tàu
  a warship
  tàu chiến, chiến hạm
  (thông tục) tàu vũ trụ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) máy bay, phi cơ
  (từ lóng) thuyền (đua)
  (trong danh từ ghép) tình trạng, địa vị, nghề nghiệp
  friendship
  tình bạn, tình hữu nghị
  ownership
  sự sở hữu, quyền sở hữu
  professorship
  chức giáo sư
  (trong danh từ ghép) khả năng, tài nghệ
  musicianship
  tài nhạc sĩ
  scholarship
  sự uyên bác, học rộng
  the ship of the desert
  con lạc đà
  when one's ship comes home/in
  khi người ta đã trở nên thành đạt

  Ngoại động từ

  Chuyên chở, vận chuyển; gửi (hàng hoá, hành khách..) bằng đường biển
  Gác mái chèo
  we shipped (the) oars and moored alongside the bank
  chúng tôi gác mái chèo và cột thuyền dọc theo bờ
  Bị (nước) tràn qua mạn (nhất là thuyền trong cơn bão)
  the waves were very high and tha boat began to ship water
  sóng rất cao và con thuyền bắt đầu bị tràn nước
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) gửi bằng xe lửa, chở bằng xe lửa; gửi bằng máy bay, chở bằng máy bay
  Thuê (người) làm trên tàu thuỷ
  Gắn vào tàu, lắp vào thuyền
  to ship the oar
  lắp mái chèo vào thuyền
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đuổi đi, tống khứ

  Nội động từ

  Đi tàu, xuống tàu
  Làm việc trên tàu, trở thành thành viên của một đội thủy thủ
  ship somebody/something off
  (thông tục) gửi ai/cái gì đi

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  chở bằng tàu
  cho khách xuống tàu
  chuyên chở bằng tàu
  đi tàu thủy (hành khách)

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  đi tàu
  gửi (hàng) bằng tàu thủy

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  tàu (thủy)
  ship brine plant
  hệ (thống) lạnh nước muối trên tàu thủy
  ship brine refrigerating machine
  máy lạnh nước muối trên tàu thủy
  ship brine system
  hệ (thống) lạnh nước muối trên tàu thủy
  very low temperature ship
  tàu thủy lạnh nhiệt độ rất thấp

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chất xếp hàng xuống tàu
  chở (hàng) bằng tàu thủy, đường thủy
  gởi (hàng) bằng tàu thủy
  tàu thủy
  tàu
  tàu biển
  coasting ship
  tàu (biển) ven biển
  container ship
  tàu (biển) container
  ship agent
  đại lý tàu biển
  ship agent
  người đại lý tàu biển
  ship broker
  người môi giới tàu biển
  ship brokerage
  nghề môi giới tàu biển
  ship certificate of registry
  giấy chứng đăng ký tàu biển
  ship certificate of registry
  giấy chứng quốc tịch tàu biển
  ship chandler (ship-chandler)
  người cung ứng (trang cụ) tàu biển
  ship surveyor
  giám định viên tàu biển
  ship-owner
  người chủ sở hữu tàu biển
  shipbroker (shipbroker)
  người môi giới tàu biển

  Nguồn khác

  • ship : Corporateinformation

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Vessel, (ocean or passenger) liner, steamer, wind-jammer,cutter: The statue is dedicated to the men who go down to thesea in ships.
  V.
  Send, move, ferry, transport, deliver, carry, dispatchor despatch, freight, haul, truck, cart: You need a specializedcompany that ships computers and other delicate equipment. 3ship out. leave, depart, embark, set sail, take off, get out,quit, Slang scram: You'll ship out if you know what's good foryou.

  Oxford

  N. & v.

  N.
  A any large seagoing vessel (cf. BOAT). b asailing-vessel with a bowsprit and three, four, or fivesquare-rigged masts.
  US an aircraft.
  A spaceship.
  Colloq. a boat, esp. a racing-boat.
  V. (shipped, shipping) 1tr. put, take, or send away (goods, passengers, sailors, etc.)on board ship.
  Tr. a take in (water) over the side of aship, boat, etc. b take (oars) from the rowlocks and lay theminside a boat. c fix (a rudder etc.) in its place on a shipetc. d step (a mast).
  Intr. a take ship; embark. b (of asailor) take service on a ship (shipped for Africa).
  Tr.deliver (goods) to a forwarding agent for conveyance.
  Colloq. send (a person) away. ship of the line hist. a largebattleship fighting in the front line of battle. ship-riggedsquare-rigged. ship's articles the terms on which seamen takeservice on a ship. ship's biscuit hist. a hard coarse kind ofbiscuit kept and eaten on board ship. ship's boat a small boatcarried on board a ship. ship's company a ship's crew. ship'scorporal see CORPORAL(1) 2. ship a sea be flooded by a wave.ship's husband an agent appointed by the owners to see to theprovisioning of a ship in port. ship's papers documentsestablishing the ownership, nationality, nature of the cargo,etc., of a ship. take ship embark. when a person's ship comeshome (or in) when a person's fortune is made.
  Shipless adj.shippable adj. [OE scip, scipian f. Gmc]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X