• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bạc ôxit===== ::silver oxide battery ::ắcqui bạc ôxit ::silver oxide cell ::ắcqui ...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====bạc ôxit=====
  +
  =====bạc ôxit=====
  ::[[silver]] [[oxide]] [[battery]]
  ::[[silver]] [[oxide]] [[battery]]
  ::ắcqui bạc ôxit
  ::ắcqui bạc ôxit
  Dòng 14: Dòng 12:
  ::[[silver]] [[oxide]] [[storage]] [[battery]]
  ::[[silver]] [[oxide]] [[storage]] [[battery]]
  ::ắcqui bạc ôxit
  ::ắcqui bạc ôxit
  -
  =====ôxit bạc=====
  +
  =====ôxit bạc=====
  ::[[cadmium]] [[silver]] [[oxide]] [[cell]]
  ::[[cadmium]] [[silver]] [[oxide]] [[cell]]
  ::pin ôxit bạc cađimi
  ::pin ôxit bạc cađimi
  Dòng 20: Dòng 18:
  ::pin ôxit bạc
  ::pin ôxit bạc
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=silver%20oxide silver oxide] : National Weather Service
  +
  [[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=silver%20oxide silver oxide] : Chlorine Online
  +
  -
  [[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  10:05, ngày 1 tháng 4 năm 2009


  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bạc ôxit
  silver oxide battery
  ắcqui bạc ôxit
  silver oxide cell
  ắcqui bạc ôxit
  silver oxide cell
  pin bạc ôxit
  silver oxide storage battery
  ắcqui bạc ôxit
  ôxit bạc
  cadmium silver oxide cell
  pin ôxit bạc cađimi
  silver oxide cell
  pin ôxit bạc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X