• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">'sitiɳ</font>'''/ =====
  +
  =====/'''<font color="red">'sittiɳ</font>'''/ =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 23: Dòng 23:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Vật lý===
  === Vật lý===

  23:34, ngày 25 tháng 11 năm 2008

  /'sittiɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ngồi; sự đặt ngồi
  Buổi họp (với thời gian liên tục)
  Lần, lúc, lượt (thời gian khi một nhóm người ăn một bữa)
  room where 200 people can be served at a sitting
  phòng có thể phục vụ được 200 người một lần
  Lần, lượt, một mạch (khoảng thời gian dùng liên tục cho một hoạt động)
  finish reading a book at one sitting
  đọc một mạch hết cuốn sách
  Sự ngồi mẫu; buổi ngồi mẫu (khoảng thời gian ai đó ngồi cho người ta vẽ hay chụp ảnh)
  Ghế dành riêng (trong nhà thờ)
  Ổ trứng, lứa trứng (số trứng mà một con gà mái ấp)

  Chuyên ngành

  Vật lý

  sự lựa chọn địa điểm (xây lò phản ứng)

  Oxford

  N. & adj.
  N.
  A continuous period of being seated, esp.engaged in an activity (finished the book in one sitting).
  Atime during which an assembly is engaged in business.
  Asession in which a meal is served (dinner will be served in twosittings).
  Brit. Law = TERM 5c.
  A clutch of eggs.
  Adj.1 having sat down.
  (of an animal or bird) not running orflying.
  (of a hen) engaged in hatching.
  Space enough to accommodate seated persons.sitting tenant a tenant already in occupation of premises.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X