• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 7: Dòng 7:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Giao thông & vận tải===
  === Giao thông & vận tải===
  =====cửa chiếu sáng (ở boong)=====
  =====cửa chiếu sáng (ở boong)=====
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  -
  =====cửa sổ mái=====
  +
  =====cửa sổ mái=====
  ''Giải thích EN'': [[An]] [[opening]] [[in]] [[a]] [[roof]] [[that]] [[is]] [[fitted]] [[with]] [[translucent]] [[or]] [[transparent]] [[glass]] [[or]] [[plastic]] [[in]] [[order]] [[to]] [[admit]] [[sunlight]].
  ''Giải thích EN'': [[An]] [[opening]] [[in]] [[a]] [[roof]] [[that]] [[is]] [[fitted]] [[with]] [[translucent]] [[or]] [[transparent]] [[glass]] [[or]] [[plastic]] [[in]] [[order]] [[to]] [[admit]] [[sunlight]].
  Dòng 19: Dòng 17:
  ''Giải thích VN'': Một không gian mở ra trên mái được lắp kính mờ, kính trong hoặc nhựa trong để cho phép ánh sáng mặt trời lọt vào nhà.
  ''Giải thích VN'': Một không gian mở ra trên mái được lắp kính mờ, kính trong hoặc nhựa trong để cho phép ánh sáng mặt trời lọt vào nhà.
  -
  =====cửa trời (bằng những tấm kính trên mái nhà)=====
  +
  =====cửa trời (bằng những tấm kính trên mái nhà)=====
  -
  =====đỉnh mái kính=====
  +
  =====đỉnh mái kính=====
  -
  =====mái kính (để lấy ánh sáng)=====
  +
  =====mái kính (để lấy ánh sáng)=====
  =====ô sáng vòm trời=====
  =====ô sáng vòm trời=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====cửa mái=====
  +
  =====cửa mái=====
  -
  =====mái kính=====
  +
  =====mái kính=====
  ::[[flat]] [[skylight]]
  ::[[flat]] [[skylight]]
  ::mái kính phẳng
  ::mái kính phẳng
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====N.=====
   
  -
  =====A window set in the plane of a roof or ceiling.=====
   
  - 
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=skylight&submit=Search skylight] : amsglossary
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Giao thông & vận tải]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=skylight skylight] : Corporateinformation
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Giao thông & vận tải]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:25, ngày 4 tháng 4 năm 2009

  /´skai¸lait/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cửa sổ ở trần nhà, cửa sổ ở mái nhà

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  cửa chiếu sáng (ở boong)

  Xây dựng

  cửa sổ mái

  Giải thích EN: An opening in a roof that is fitted with translucent or transparent glass or plastic in order to admit sunlight.

  Giải thích VN: Một không gian mở ra trên mái được lắp kính mờ, kính trong hoặc nhựa trong để cho phép ánh sáng mặt trời lọt vào nhà.

  cửa trời (bằng những tấm kính trên mái nhà)
  đỉnh mái kính
  mái kính (để lấy ánh sáng)
  ô sáng vòm trời

  Kỹ thuật chung

  cửa mái
  mái kính
  flat skylight
  mái kính phẳng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X