• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm nghĩa)
  (sửa lỗi)
  Dòng 29: Dòng 29:
  =====tiếp điểm trượt=====
  =====tiếp điểm trượt=====
  -
   
  +
  =====Tay kéo khóa=====
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  Dòng 35: Dòng 35:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=slider slider] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=slider slider] : Corporateinformation
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=slider slider] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=slider slider] : Chlorine Online
  -
  Dệt may: Tay kéo khóa
   

  15:34, ngày 29 tháng 10 năm 2008

  /´slaidə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người trượt tuyết

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  con trượt, thanh trượt, thang trượt, khung trượt (để lấy điện cho tàu, xe)

  Cơ - Điện tử

  Con trượt, thanh trượt, khối trượt

  Cơ khí & công trình

  má tự lựa (trong ổ mảnh)

  Toán & tin

  bộ trượt

  Kỹ thuật chung

  con chạy
  slider of rheostat
  con chạy của biến trở
  công tắc trượt
  thanh trượt
  tiếp điểm trượt
  Tay kéo khóa

  Tham khảo chung

  • slider : National Weather Service
  • slider : Corporateinformation
  • slider : Chlorine Online

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X