• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm nghĩa)
  Dòng 7: Dòng 7:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  Dòng 21: Dòng 21:
  =====bộ trượt=====
  =====bộ trượt=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====con chạy=====
  +
  =====con chạy=====
  ::[[slider]] [[of]] [[rheostat]]
  ::[[slider]] [[of]] [[rheostat]]
  ::con chạy của biến trở
  ::con chạy của biến trở
  -
  =====công tắc trượt=====
  +
  =====công tắc trượt=====
  -
  =====thanh trượt=====
  +
  =====thanh trượt=====
  -
  =====tiếp điểm trượt=====
  +
  =====tiếp điểm trượt=====
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  Dòng 35: Dòng 35:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=slider slider] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=slider slider] : Corporateinformation
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=slider slider] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=slider slider] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Cơ - Điện tử]][[Category:Xây dựng]]
  +
  Dệt may: Tay kéo khóa

  08:04, ngày 28 tháng 10 năm 2008

  /´slaidə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người trượt tuyết

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  con trượt, thanh trượt, thang trượt, khung trượt (để lấy điện cho tàu, xe)

  Cơ - Điện tử

  Con trượt, thanh trượt, khối trượt

  Cơ khí & công trình

  má tự lựa (trong ổ mảnh)

  Toán & tin

  bộ trượt

  Kỹ thuật chung

  con chạy
  slider of rheostat
  con chạy của biến trở
  công tắc trượt
  thanh trượt
  tiếp điểm trượt

  Tham khảo chung

  • slider : National Weather Service
  • slider : Corporateinformation
  • slider : Chlorine Online

  Dệt may: Tay kéo khóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X