• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Xây dựng== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====cửa âu===== =====cửa cống===== ''Giải thích EN'': A vertically sliding gate that [[regulat...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====cửa âu=====
  +
  =====cửa âu=====
  -
  =====cửa cống=====
  +
  =====cửa cống=====
  ''Giải thích EN'': [[A]] [[vertically]] [[sliding]] [[gate]] [[that]] [[regulates]] [[a]] [[flow]] [[of]] [[water]].
  ''Giải thích EN'': [[A]] [[vertically]] [[sliding]] [[gate]] [[that]] [[regulates]] [[a]] [[flow]] [[of]] [[water]].
  Dòng 16: Dòng 14:
  ::sluice-gate [[chamber]]
  ::sluice-gate [[chamber]]
  ::buồng van cửa cống (tháo nước)
  ::buồng van cửa cống (tháo nước)
  -
  =====cửa van ở đáy=====
  +
  =====cửa van ở đáy=====
  -
  =====van xả nước=====
  +
  =====van xả nước=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=sluice%20gate sluice gate] : National Weather Service
  +
  [[Category:Xây dựng]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=sluice%20gate sluice gate] : Corporateinformation
  +
  -
  [[Category:Xây dựng]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  10:02, ngày 1 tháng 4 năm 2009


  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  cửa âu
  cửa cống

  Giải thích EN: A vertically sliding gate that regulates a flow of water.

  Giải thích VN: Một cổng trượt dọc điều chỉnh lưu lượng nước.

  sliding sluice gate
  cửa cống trượt
  sluice-gate chamber
  buồng van cửa cống (tháo nước)
  cửa van ở đáy
  van xả nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X