• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Tính từ=== =====(thuộc) mặt trời, có liên quan đến mặt trời, quan hệ đến mặt trời; tính theo m...)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">soulə</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn --> =====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  08:45, ngày 27 tháng 12 năm 2007

  /soulə/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) mặt trời, có liên quan đến mặt trời, quan hệ đến mặt trời; tính theo mặt trời (lịch, thời gian)
  solar eclipse
  nhật thực
  solar system
  hệ mặt trời
  solar time
  thời gian tính theo hệ mặt trời
  Sử dụng năng lượng mặt trời
  solar-powered
  chạy bằng năng lượng mặt trời

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  do tác dụng mặt trời
  thuộc mặt trời

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  mặt trời
  simulated solar radiation test
  thử nghiệm mô phỏng tia mặt trời
  solar activity
  hoạt động của mặt trời
  solar apex
  điểm apec (của hệ) mặt trời
  solar apex
  điểm đỉnh mặt trời
  solar atmosphere
  khí quyển mặt trời
  solar constant
  hằng số (bức xạ) mặt trời
  solar flare
  vết sáng của mặt trời
  solar generator
  máy phát điện mặt trời (ở một số vệ tinh)
  solar heat gain
  cường độ bức xạ mặt trời
  solar heat pump
  bơm nhiệt mặt trời (chạy bằng năng lượng mặt trời)
  solar heat pump
  bơm nhiệt (chạy bằng năng lượng) mặt trời
  solar heater
  bộ làm nóng (nước) bằng nhiệt mặt trời
  solar irradiation
  chiếu xạ từ mặt trời
  solar radio noise
  tiếng ồn mặt trời
  solar radio noise
  tiếng ồn vô tuyến mặt trời
  solar radio noise
  tạp nhiễu vô tuyến mặt trời
  solar refrigerating unit
  tổ máy lạnh (chạy bằng năng lượng) mặt trời
  solar refrigeration
  làm lạnh (bằng năng lượng) mặt trời
  solar refrigeration
  sự làm lạnh (bằng năng lượng) mặt trời
  solar refrigerator
  tủ lạnh (chạy bằng năng lượng) mặt trời
  solar time
  giờ mặt trời
  solar time
  thời gian theo mặt trời

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  nắng
  bearing and solar power transfer assembly
  khối mang đỡ và chuyển giao năng lượng
  Energy efficiency (solar)
  Hiệu suất năng lượng (Mặt Trời)
  solar absorber capacity
  năng suất hấp thụ mặt trời
  Solar Backscatter Ultraviolet (radiometer) (SBUV)
  bức xạ kế tia tử ngoại tán xạ ngược năng lượng mặt trời
  solar collector
  bộ gom (năng lượng) mặt trời
  solar collector
  bộ thu nhật năng
  solar desalter
  thiết bị làm nhạt nước bằng (năng lượng) mặt trời
  solar drier
  buồng sấy nắng
  solar energy
  năng lượng mặt trời
  solar energy absorbing glass
  kính hấp thụ năng lượng mặt trời
  solar energy unit
  bộ năng lượng mặt trời
  solar engine
  động cơ năng lượng mặt trời
  solar evaporation
  bay hơi bằng năng lượng mặt trời
  solar flat plate collector
  tấm phẳng thu năng lượng mặt trời
  solar generator
  máy phát điện (chạy bằng năng lượng) mặt trời
  solar generator
  pin năng lượng mặt trời
  solar heat pump
  bơm nhiệt mặt trời (chạy bằng năng lượng mặt trời)
  solar heat pump
  bơm nhiệt (chạy bằng năng lượng) mặt trời
  solar heat storage
  sự trữ năng lượng// mặt trời
  solar heating
  sự đun nóng bằng năng lượng mặt trời
  solar house
  nhà năng lượng mặt trời
  solar plant
  trạm năng lượng mặt trời
  solar power
  năng lượng mặt trời
  Solar Power Satellite (SPS)
  vệ tinh dùng năng lượng mặt trời
  solar radiation energy
  năng lượng bức xạ mặt trời
  solar refrigerating unit
  tổ máy lạnh (chạy bằng năng lượng) mặt trời
  solar refrigeration
  làm lạnh (bằng năng lượng) mặt trời
  solar refrigeration
  sự làm lạnh (bằng năng lượng) mặt trời
  solar refrigerator
  tủ lạnh (chạy bằng năng lượng) mặt trời
  solar thermal power station
  trạm phát điện (dùng năng lượng) mặt trời
  solar urticaria
  mày đay do nắng
  solar-energy radiator
  cái bức xạ nhật năng
  solar-powered
  được cung cấp bằng năng lượng Mặt trời (nhật năng)
  gác thượng (cung điện)

  Oxford

  Adj. & n.

  Adj. of, relating to, or reckoned by the sun (solareclipse; solar time).
  N.
  A solarium.
  An upper chamberin a medieval house.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X