• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển Oxford)
  (Con trai của bố mẹ)
  Dòng 14: Dòng 14:
  ::I [[have]] [[a]] [[son]] [[and]] [[two]] [[daughters]]
  ::I [[have]] [[a]] [[son]] [[and]] [[two]] [[daughters]]
  ::tôi có một con trai và hai con gái
  ::tôi có một con trai và hai con gái
  -
  ::[[he]] [[his]] [[father's]] [[son]]
  +
  ::[[he]] [[his]] [[father]]'s [[son]]
  ::nó thật xứng là con cha nó, nó giống cha nó
  ::nó thật xứng là con cha nó, nó giống cha nó

  09:00, ngày 21 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Con trai của bố mẹ
  I have a son and two daughters
  tôi có một con trai và hai con gái
  he his father's son
  nó thật xứng là con cha nó, nó giống cha nó
  Con cháu trai; thành viên nam trong gia đình (trong nước..)
  one of France's most famous sons
  một trong những người con nổi tiếng nhất của nước Pháp
  a son of the soil
  con trai của đất (tức là người theo cha mình công việc đồng ruộng)
  (cách xưng hô của người lớn tuổi với một thanh niên hoặc một cậu bé)
  'What's the matter with you, son? ' asked the doctor
  'Nào có việc gì thế, con? ' bác sĩ hỏi
  listen, son, don't start giving me orders
  này thằng nhãi hãy nghe đây, đừng có giở trò bắt đầu ra lệnh cho tao đấy
  ( the Son) Chúa Giê-su; Chúa Con
  the Father, the Son and the Holy Spirit
  Cha, Con và Thánh thần
  the Son of Man; the Son of God
  Chúa Giê su
  son of Mars
  chiến sĩ, quân lính
  the sons of men
  nhân loại
  a son of a bitch
  người đáng ghét; con hoang


  Tham khảo chung

  • son : Corporateinformation
  • son : Chlorine Online

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X