• Hiển thị 26-40 của 40 tin nhắn. Mạch tin nhắn

  Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn tới các thành viên khác.
  Đã gửi cách đây 3542 ngày
  avatar

  à! Đ/v nhà thầu nước ngoài giá trên là giá tịnh không gồm.... (tức thằng nước ngoài phải lo các khoản thuế LN)/ Đ.v nhà thầu VN, giá trên không gồm V

  Đã gửi cách đây 3542 ngày
  avatar

  to be net of st.= là (giá) tịnh gồm/ không với có rì ở đây!!

  Đã gửi cách đây 3543 ngày
  avatar

  In the event of:- (a) changes in the SPECIFICATIONS required by COMPANY; (b) force majeure under Article 15; or (c) any default on the part of COMPANY hereunder; and if in the opinion of COMPANY the occurrence of such event shall fairly and reasonably entitle the CONTRACTOR to an extension of time for the DELIVERY DATE(S), then COMPANY shall determine the amount of such extension. CONTRACTOR shall not be entitled to any extension of time under this Article 5.3 unless it has within fourteen (14) days of the occurrence giving rise to the claim for an extension of time, delivered to COMPANY a notice in writing giving particulars of the claim to extension of time to which CONTRACTOR considers itself entitled. COMPANY shall have the sole discretion in determining whether granting of any extension of time under this Article 5.3 (a) and (c) also entitles CONTRACTOR to any financial claims.

  Trong trường hợp: (a) các thay đổi trong Quy cách do Ct yêu cầu; (b) bất khả khác theo Điều 15; hoặc (c) bất kỳ lỗi nào thuộc về phía Ct theo đây; và nếu theo chú kiến của Công ty sự xảy ra của những sự kiện đó sẽ tạo quyền 1 cách công bằng và hợp lý cho Nhà thầu để gia hạn thời gian đối với (các) ngày giao hàng, thì CT sẽ quyết định thời lượng của gia hạn đó. Nhà thầu sẽ không có quyền đ/v b/kì sự gia hạn t/g nào theo điều 5.3 trừ phi nó phải, trong vòng 14 ngày kể từ khi sự kiện xảy ra kích hoạt việc khiếu nại đòi gia hạn thời gian, gửi cho Ct một văn bản thông báo có nêu các chi tiết của khiếu nại đòi gia hạn th/gian mà Nhà thầu cho là chính mình có quyền (đ/v việc đó). Ct sẽ có quyền tự định đoạt duy nhất để quyết định liệu có trao b/kì sự gia hạn thời gian nào dưới đây theo Điều 5.3(a) và (c) đồng thời cũng trao quyền cho Nhà thầu về b/kì khiếu nại tài chính nào.

  Đã gửi cách đây 3543 ngày
  avatar

  Nhà thầu sẽ không có quyền đối với bất kì gia hạn thời gian theo Điều 5.3 này trừ phi nhà thầu có (thời gian) trong vòng 14 ngày kể từ khi (sự kiện) xảy ra làm kích hoạt yêu cầu đòi gia hạn thời gian. Tự bạch bản thâncó những lúc đập đầu vào sách vở

  Em vô tình gào thét tên anh !.... Anh nèo thía??

  Đã gửi cách đây 3543 ngày
  avatar

  Cố mà zịch zọt cho ngon nhé em!

  Nhà thầu theo đây đồng í và ủy quyền cho CT khấu trừ số tiền này bằng cách thanh khoản các bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận như sau đây, trích từ b/kì các khoản chi trả nào khác Cty phải trả cho Nhà thầu hoặc để Cty lấy lại được số tiền tương đương bởi b/kì cách thức nào hiện có.

  Đã gửi cách đây 3551 ngày
  avatar

  ơ...tên duyên vẫn là con trai được mà :) ^^

  Đã gửi cách đây 3551 ngày
  avatar

  ừa... Duyen ở SG. hehehehe...sao Aka biet mình là con gái hay thế?

  Đã gửi cách đây 3552 ngày
  avatar

  Aka là girl ah? Ở SG hay HN?

  Đã gửi cách đây 3557 ngày
  avatar

  ừ.^^khác thật mà,hihi

  Đã gửi cách đây 3558 ngày
  avatar

  Đ/v nhà thầu nước ngoài, các giá này là giá tịnh không có thuế chuyển lợi nhuận ra nc ngoài cộng với thuế TNDN và VAT. Tức là phần lợi nhuận thằng Tây sẽ phải trả VAT (nếu luật quy định), TNDN (25%), sau đó trả tiếp Thuế LNNN (7%), còn bao nhiêu đem về cho Me Tây xài. Giá trong HĐ không tính các khoản nầy.

  Đã gửi cách đây 3558 ngày
  avatar

  AKa là girl à hay là woman ;))

  Đã gửi cách đây 3563 ngày
  avatar

  ảnh nào xinh nhứt tỉ cho em, em treo chuồng gà^^

  Đã gửi cách đây 3563 ngày
  avatar

  khờ quá cưng ơi, lấy 24h nhân lên 60 là ra

  Đã gửi cách đây 3566 ngày
  avatar

  tỉ ah, hôm nào cho em cái ảnh xinh xinh của tỉ nhé^^

  Đã gửi cách đây 3604 ngày
  avatar

  cho blue cái yahoo của cậu : mine : hoablue@yahoo.com

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X